ابرروان کننده بتن پلی کربوکسیلات

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات جهت ساخت بتن های توانمند و در سرما

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات

آخرین نسل فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی کربوکسیلات جهت ساخت بتن توانمند

ابر روان کننده های بتن آخرین نسل فوق روان کننده های بتن با درصد مصرف پایین می باشند،ابرروان کننده بتن پایه پلی کربوکسیلات با حالت نوترال، دیرگیر، زودگیر  جهت ساخت و اجرای بتن های توانمند در سرما می باشد.ابرروان کننده بتن  با تمامی تیپ های سیمان سازگاری کامل دارند.ابرروان کننده بتن پایه پلی کربوکسیلات فاقد نیترات هستند و دارای مواد آتش زا و خطرناک نمی باشند.میزان کلراید آن ها حداکثر 700ppm می باشد.

این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه که به دلیل هم باری ذرات سیمان به وجود می آیدباعث پخش کامل و یکنواخت ذرات سیمان در بتن می گردد و از محبوس شدن آب بین مولکول های سیمان جلوگیری می کند.بعد از مخلوط کردن ابرروان کننده بتن پایه پلی کربوکسیلات با بتن به ازای هر مترمکعب بتن یک دقیقه میکس مورد نیاز است.

از مهم ترین خواص و مزایا ابرروان کننده بتن می توان به این موارد اشاره کرد:

1- امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا40 درصد بدون تاثیر در کارایی بتن

2- کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر آب ،یونهای کلر و سولفات ها

3-  ساخت بتن هایی که نیاز یه مقاومت اولیه دارند.

4- افزایش مقاومت فشاری،خمشی و سایشی بتن

5- توانایی افزایش اسلامپ بتن از 2 به 23

6- عدم نیاز به ویبره

کاربرد:

1- بتن ریزی در مقاطع باریک و پرآرماتور

2- ساخت بتن های خود متراکم S.C.C

3- ساخت بتن های پرمقاومت H.S.C

4- ساخت بتن های توانمند H.P.C

5- در صنایع قطعات پیش ساخته

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی