اتصالات،ابزار اتصال واتراستاپ ، روش های صحیح اتصال دو واتراستاپ و جدول مقاومت در برابر مواد شیمیایی

، ابزار اتصال واتراستاپ

ابزارآلات اتصال واتراستاپ
اتصالات واتراستاپ
روش صحیح اتصال واتراستاپ
جدول استاندارد و مقاومت در برابرمواد شیمیایی
روس صحیح اتصال دو لبه واتراستاپ
 • انتهای دو قطعه واتراستاپ را در درون قالب مخصوص قرار دهید.
 • به وسیله یک چاقوی تیز عاج های روی واتراستاپ ها رو ببرید.سپس واتراستاپ را درون قالب دهید. تا حدود 10 سانتی متر داخل شود.
 • تیغ داغ را درون قالب قرار داده و انتهای واتراستاپ را در جهت مخالف تیغ بفشارید. اتصال را ادامه داده تا واتراستاپ حدود 5 میلیمتر ذوب شود.سپس تیغه را جدا کنید.
 • دو انتهای واتر استاپ را به هم فشار دهید.
 • قالب را جدا کنید و اجازه دهید تا قسمت ذوب شده خنک شود و ذوب به طور کامل انجام پذیرد.حاصل یکپارچه خواهد بود.
ابزار آلات اتصال واتراستاپ
 • سشوار جوشکاری حرفه ای واتراستاپ
 • گیره برای اتصال کامل واتر استاپ به آرماتور
 • هویه جهت جوشکاری لب به لب و OVER LAB واتراستاپ
 • دستگاه جوش واتراستاپ برای جوشکاری های سریال
 انواع واتر استاپ ها از لحاظ محل قرار گیری 

واتر استاپ ها از لحاظ محل قرار گیری در مقاطع بتنی به چند مدل تقسیم می شوند:

 1. واتر استاپ های. میانی.
 2. واتر.استاپ های کفی. (کف استخر)
 3. واتر استاپ های. روکار

نکته: در درزهای انبساطی واتر استاپ ها مستقیما با آب در تماس هستند ولی در درزهای اجرائی این گونه نیست.

پارامتر های موثر در تعیین اشکال و ابعاد واتر استاپ ها
 • نوع و اندازه درز یکی از عوامل مهم در تعیین شکل واتراستاپ است.
 • محل قرار گیری واتر استاپ ها در مقطع بتنی یکی از عوامل تعیین کننده ی شکل واتراستاپ است.
 • ضخامت قطعه بتنی که واتر استاپ ها در آن قرار دارند.
 • فشار هیدرواستاتیک درون سازه.

1- دو گوه انتهایی واتر استاپ ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از عبور آب دارد. چون گروه های وسطی که در کشش قرار می گیرند تخت می شوند ولی انتها هیچ تغییری نمی کند.
2- واتر استاپ به هیچ عنوان خم یا سوراخ نمی شود. این واتر استاپ ها باید از بالا و پایین کاملا کنترل شود.
3- ساده ترین راه (Overlap) هرچقدر که Overlap همپوشانی زیاد باشد. به خاطر آج ها دو سر کاملا بر روی هم نمی خوابند و بر هم منطبق نمی شوند.