اره پروفیل بر(اره آتشی)

اره آتشی و اره پروفیل بر از جمله دستگاه های ساختمانی و تجهیزات صنعتی به شمارمی‌آید.که برای برش سریع و دقیق قطعات به صورت مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع مختلف اره‌های آتشی با توجه به نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی تولید می‌شوند.اره پروفیل به دو صورت تک فاز و سه فاز با قدرت های مختلف 3 ،10، 15، 20 اسب تولید می شود. در نوع تک فاز از دینام موتوژن تبریز بهره برده شده است.

اره آتشی و اره پروفیل بر با ضمانت نامه کتبی
ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی

 

***********

اره آتشی و اره پروفیل بر از جمله دستگاه های ساختمانی و تجهیزات صنعتی به شمار می‌آید.که برای برش سریع و دقیق قطعات به صورت مکانیکی.مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انواع مختلف.اره‌های آتشی با توجه به نیازهای مختلف.صنعتی و.ساختمانی تولید می‌شوند.اره پروفیل به دو صورت تک فاز و سه فاز با قدرت های مختلف 3 ،10، 15، 20 اسب تولید می شود.
در نوع تک فاز از دینام موتوژن تبریز بهره برده شده است.اره آتشی و اره پروفیل بر.از جمله دستگاه های ساختمانی و تجهیزات.صنعتی به شمارمی‌آید.که برای برش.سریع و دقیق قطعات به صورت.
مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

که برای برش سریع.و دقیق قطعات به صورت مکانیکی.مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع مختلف اره‌های آتشی با توجه به نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی تولید می‌شوند.
اره پروفیل به دو صورت تک فاز و سه فاز با قدرت های.مختلف 3 ،10، 15، 20 اسب تولید می شود. در نوع تک فاز.از دینام موتوژن تبریز بهره برده شده است.که برای برش سریع.و دقیق قطعات به صورت مکانیکی.
مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع مختلف اره‌های آتشی با توجه به نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی تولید می‌شوند.اره پروفیل به دو صورت تک فاز و سه فاز با قدرت های.مختلف 3 ،10، 15، 20 اسب تولید می شود.
در نوع تک فاز.از دینام موتوژن تبریز بهره برده شده است

***********