اسپیسر و قطعات پلاستیکی

ارائه دهنده انواع اسپیسرهای بتی

در اندازه های مختلف در دو مدل

با سیم و بدون سیم

ارائه دهنده انواع اسپیسرهای

پلاستیکی سنگین،نیمه سنگین

متوسط، و سبک

ارائه دهنده انواع قطعات پلاستیکی

مربوط به سازه های بتنی

ارسال به سراسر کشور