اسپیسر دابل فیکس

Double Spacer

معرفی محصول

اسپیسر دابل فیکس  (دوبل دوشبکه)، مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد و در سایزهای مختلف تولید می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع 2/5 سانت ، 3 سانت و یا 5 سانت و قسمت فوقانی در سایزهای 9 سانت الی 15 سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع 3 سانت در هر چهار طرف می باشد و قسمت هد از ارتفاع 8 الی 15 سانتی متر تولید می شود.

کاربرد : کف های دوشبکه ای                          

ویژگی ها : قابلیت پوشش 30 میلیمتر برای مش های تحتانی، نگهداری مش های فوقانی در ارتفاع 90 الی 150 میلیمتر

نحوه استفاده

ابتدا پایه اسپیسر + هد اسپیسر با هم مونتاژ شود و روی سطح قرار داده شود. سپس میلگردهای زیرین شبکه روی پایه قرار داده شود. در مرحله بعد میلگردهای بالایی روی قسمت کارگیر هد اسپیسر جاگذاری شود.

میزان مصرف

دال های دو شبکه: میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد.

نکات

عدم استفاده از دوبل اسپیسر در دال های دو شبکه موجب عدم دقیق بودن فاصله شبکه های میلگردی از یکدیگر و در نتیجه ایجاد خوردگی و تخریب بتن در دراز مدت می گردد.

تعداد در بسته سایز میلگرد پوشش بتن (mm) کد محصول

300

8 – 16 90 DS 90
300 8 – 16 100

DS 100

300

8 – 24 110

DS 110

300

24 – 8

120

DS 120

300

24 – 8

130

DS 130

300

8 – 24

140

DS 140

250

8 – 24 150

DS 150

150

FREE 150

DS BASE 30