اسپیسر پلاستیکی بتن

اسپیسر پلاستیکی بتن قطعه ای کارآمد.در صنعت ساختمان هست.که علاوه بر ایجاد پوشش میلگردی مناسب. بسیاری مزیتهای دیگر را به همراه دارند. . اسپیسر یا فاصله نگهدار در سایزهای مختلف ایجاد پوشش های میلگردی از 20 میلیمتر تا 150 میلیمتر طراحی و تولید شده اند . مهم ترین ضعفی که در یک سازه بتن مسلح مطرح می باشد.بحث خوردگی میلگردها می باشد.

هوا، رطوبت، کلرایدها، سولفونات ها و سایر عوامل خورنده محیطی می توانند.با نفوذ به درون جان بتن میلگردها را دچار خوردگی نمایند.که این خوردگی در نتیجه باعث وارد شدن صدمات جدی به سازه خواهد شد. از مهمترین عوامل جلوگیری از خوردگی بتن ایجاد پوشش مناسب بر روی میلگردها با توسط به شرایط سازه و شرایط آب و هوایی می باشد .

اسپیسر پلاستیکی بتن

تجربه نشان داده است.که استفاده از قطعات سنگی و آجری یا چوبی به عنوان فاصله انداز بین میلگرد.و سطح بتن هرگز.نتوانسته پوشش میلگردی مناسب و یکپارچه ای را روی سطح میلگرد بوجود آورد.و در این شرایط معمولاً به دلیل یکپارچه نبودن.پوشش روی میلگرد ها در نقاطی که پوشش به دلیل یک اندازه نبودن تکیه گاهها کمتر شده است. احتمال.خوردگی در آن نقاط بالاتر رفته است. اسپیسر پلاستیکی.بتن قطعاتی کارآمد و مقرون به صرفه و سبک هستند.که می توانند پوشش یکپارچه روی سطح میلگرد بوجود.آورند .

از جمله مزایای استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن به شرح زیر است :

1-  ایجاد پوشش یکپارچه.روی سطح آرماتورها.

2-  اقتصادی و مقرون به صرفه و ارزان.

3- وزن سبک. حمل ونقل آسان.

4- سرعت بخشیدن به فاصله گذاری.جهت پوشش میلگردها.

6- سرعت اجرا و در نتیجه سرعت اجرای پروژه.

7- درگیری کامل. با بتن به دلیل وجود حفره های تو خالی در ساختار خود. یا عدم جابجایی میلگردها به دلیلی وجود قفل کن در اسپیسر.

انواع اسپیسرهای پلاستیکی بتن


ضرورت کاربرد اسپیسر

حتماً همگان با این موضوع مواجه شده اند.که قسمتی از بتن یک سازه بتنی تخریب شده و میلگردها نمایان می شود . این مشکل معمولاً بر اثر تاثیر عوامل شیمیایی ، ‌رطوبت و عوامل خورنده بر میلگردها بوجود آمده است.که بخش عمده ای از آن به دلیل عدم رعایت پوشش بتنی مناسب روی میلگرد ها در هنگام اجرا می باشد.که این نقص با استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن در هنگام اجرای پروژه مرتفع خواهد شد .پوشش بتن روی میلگردها بسیار حائز اهمیت است.و باید با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع سازه بتنی و تراکم آرماتورها در نظر گرفته شود .

به طوریکه هر 2 میلیمتر کاهش در ضخامت بتن روی میلگرده 5 سال از عمر سازه بتنی خواهد کاست.و از دوام و پایایی سازه می کاهد . حال در نظر بگیرید.برای سازه ای که پوشش میلگردی آن با توجه به شرایط 50 ملیمتر تعیین شده است. بنا بر استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن یا فاصله نگهدار مناسب از قطعات سنگ و موزاییکی و چوبی استفاده شود . قطعاً پوشش یکپارچه 50 میلیمتر در نقاط مختلف سازه وجود نخواهد داشت.و آسیب جدی به مرور زمان به سازه بتنی وارد خواهد آمد .

الف – نحوه انتخاب سایز اسپیسر پلاستیکی بتن برای یک سازه بتنی :

پوشش بتنی روی میلگردها. یا به عبارتی کاور بتن برابر است.با حداقل فاصله بین رویه میلگردها ، اعم از طولی و عرضی.تا نزدیکترین سطح آزاد بتن .

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت موارد زیر در خصوص پوشش روی میلگردها ( کاور بتن ) ضروری است .

1.      قطر میلگردها.

2.      چهارسوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها.

ضخامت پوشش بتنی میلگردها متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه مورد نظر نباید. از مقادیر داده شده در جدول زیر کمتر باشد .

در صورتیکه.بتن در مجاورت خاکی مقاوم ریخته شود. و به طور قائم با آن در تماس باشد. ضخامت پوشش بتن نباید کمتر از 75 میلیمتر انتخاب شود .

·   در صورتیکه.بتن دارای سطح فرورفته و برجسته ( نقش دار یا دارای شکستگی ) باشد. ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگی ها اندازه گیری شود .

·    در صورتیکه.حفاظت های سطحی انجام شود.مقادیر.پوشش بتنی را می توان تا 20 میلیمتر.کاهش داد .

·   اگر رده بتنی به اندازه 50 مگاپاسکال بالاتر از حداقل رده باشد.می توان 5 میلیمتر.از مقدار پوشش.بتن را کاهش داد. مشروط بر آنکه پوشش میلگرد از 25 میلیمتر.در محیط متوسط. در محیط متوسط.35 میلیمتر و در.محیط شدید و 50 میلیمتر در محیط فوق العاده شدید.کمتر نشود .

·    برای میلگرد با قطر بیش از 36 میلیمتر مقادیر پوشش باید 10 میلیمتر اضافه گردد.

ب – جنس اسپیسر پلاستیکی بتن

اسپیسرهای پلاستیکی.بتن بنا بر شرایط موجود. بصورت اسپیسر. پلاستیکی،بتنی ، فلزی و اسپیسر چوبی تولید و عرضه می شود . اسپیسرهای پلاستیکی. از نظر قیمت، وزن، صرفه اقتصادی و شرایط تولید از سایر.اسپیسرها دارای اهمیت و استفاده گسترده تری می باشد . از جمله مزایای اسپیسرهای پلاستیکی .نسبت به سایر اسپیسرها می توان به نکات زیر اشاره نمود .

·         فرآیند. تولید سریع اسپیسر پلاستیکی بتن.

·         قابلیت. تولید این نوع اسپیسر در اشکال مختلف باتوجه به سیال بودن پلاستیک مذاب.

·         مقاومت بالای.اسپیسرهای پلاستیکی.

·         حمل و نقل راحت به لحاظ وزن سبک و بسته بندی مناسب.

·         صرفه اقتصادی با توجه به قیمت پایین و سرعت بالای اجرا.

ج – قیمت اسپیسر پلاستیکی بتن

قیمت. اسپیسرهای. پلاستیکی.نسبت به سایر متریال مصرفی جهت ساخت.اسپیسر بسیار مناسب تر می باشد .قیمت اسپیسرها با توجه به سایز و انواع اسپیسرها متفاوت می باشد. پیشنهاد می شود.جهت دریافت لیست قیمت اسپیسر با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید .

د – عمر اسپیسر پلاستیکی بتن

همانطور که می دانید.زمان تجزیه پلاستیک بسیار طولانی تر از سایر متریال ها می باشد.و بنابراین می توان ادعا کرد.که عمر اسپیسر پلاستیکی حداقل برابر با عمر سازه بتنی می باشد .

و – حداقل فاصله مجاز قرارگیری اسپیسرها کنار هم مطابق استاندارد BS8118-1:1997 فاصله اسپیسرها از هم نباید کمتر از نصف ارتفاع مشخص شده برای اسپیسر باشد .

ز – اندازه گیری بار وارده به اسپیسر پلاستیکی بتن

می توان. با وارده به اسپیسرها را قبل از مصرف در پروژه اندازه گیری نمود . برای این منظور اسپیسر توسط دستگاه های فشار مکانیکی یا هیدرولیکی مورد آزمایش قرار می گیرد.بدین صورت که اسپیسر زیر فک فشار قرارمی گیرد.و با اعمال فشار، ‌بار قابل تحمل توسط اسپیسر اندازه گیری می شود.

قدرت تحمل بار اسپیسر بصورت بار نقطه ای در نظر گرفته می شود .قدرت تحمل بار نقطه ای اسپیسر تا زمان رسیدن به تغییر شکل 1 میلیمتر.قابل اندازه گیری است .برای این منظور.بار وارده به اسپیسر باید در کمتر از 10 ثانیه وارد شود.و سپس بار وارده را به مدت 10 دقیقه حفظ نمود.و تحت بار اعمالی،‌ تغییر.شکل را اندازه گیری و ثبت نمود.سپس بار را به مدت 10 دقیقه پس از باربرداری اسپیسر بردارید.در این حالت اسپیسر با انحراف 1 میلیمتر باید به اندازه.ارتفاع.اولیه رسیده باشد .

ص – حداقل پوشش.بتنی مجاز

حداقل پوشش بتنی مجاز 15 میلیمتر است.مطابق.استاندارد BS8118-1:1997 پوشش بتنی 15 میلیمتر.تنها زمانی که حداکثر اندازه سنگدانه ها.بیشتر از 15 میلیمتر نباشد.قابل استفاده است .

ط – مزیت اسپیسر پلاستیکی بتن نسبت به اسپیسرهای بتنی.از نظر نفوذپذیری :

اسپیسرهای.بتنی معمولا توسط ملات کارگاهی تولید.می شود.و هیچ راهکاری برای رفع نفوذپذیری و آب بندی.در آنها در نظر گرفته نشده است.و در هر نقطه ای.که اسپیسر بتنی قرار گرفته باشد.آن نقطه سازه را در مورد نفوذپذیر.ضعیف می کند.و در سازه هایی.که نیاز به آب بندی و نفوذناپذیر.شدن بتن وجود داشته.باشد. مایعات.رطوبت و عوامل خورنده به داخل.سازه نفوذ.کرده و موجب خوردگی میلگردها. و در نهایت آسیب.جدی به سازه.خواهد.شد.

راهکار.مناسب.برای این امر.جایگزینی.اسپیسرهای بتنی با اسپیسر.پلاستیکی.بتن.است.ولی در صورت اجبار برای استفاده از اسپیسرهای.بتنی باید هنگام تولید.اسپیسر بتنی با توجه به شرایط و محل مورد استفاده. مواد مناسب جهت آب بندی به ملات بتنی با توجه به شرایط و محل.استفاده.مواد.مناسب جهت.آب بندی. به ملات.مورد.نظر.برای.تولید.اسپیسر.بتنی.افزوده.شود تا.خود اسپیسر نیز نفوذناپذیر.شود.