اسپیسر سنگین هارد فیکس در مشهد

اسپیسر هارد فیکس

Hard Fix Spacer

معرفی محصول

اسپیسر سنگین هارد فیکس( در مشهد ) ، یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است .و برای سایز میلگرد 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

نحوه استفاده

اسپیسر سنگین  دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز مختلف در داخل خود می باشد. اسپیسر هارد فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرد.

 

هارد فیکس

اسپیسر سنگین هارد فیکس در مشهد یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است. و برای سایز میلگرد. 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون ها. مورد استفاده قرار می گیرد.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تحمل بار بسیار بالایی دارد.اسپیسر سنگین هارد فیکس یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تا میلگرد 32 پوشش می دهد.

******

میزان مصرف

در فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین: 4 عدد در هر متر مربع می باشد

درکف های فوق سنگین: 6 الی 10 عدد در هر متر مربع با توجه به حجم سازه

تیر ها و پوترها: 3 عدد در هر متر طول

****

هارد فیکس

اسپیسر سنگین هارد فیکس در مشهد یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است. و برای سایز میلگرد. 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون ها. مورد استفاده قرار می گیرد.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تحمل بار بسیار بالایی دارد.اسپیسر سنگین هارد فیکس یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تا میلگرد 32 پوشش می دهد.

***

نکات

استفاده از اسپیسر سنگین هارد فیکس برای میلگردهای 18 الی 32 میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سنگین پیشنهاد می گردد.

*****

اسپیسر سنگین هارد فیکس در مشهد یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است. و برای سایز میلگرد. 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون ها. مورد استفاده قرار می گیرد.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است.تحمل بار بسیار بالایی دارد.

هارد فیکس

اسپیسر سنگین هارد فیکس یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است. و برای سایز میلگرد. 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون ها. مورد استفاده قرار می گیرد.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تحمل بار بسیار بالایی دارد.اسپیسر سنگین هارد فیکس یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد. که دارای تحمل بار نقطه ای .تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد. و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است.قیمت این اسپیسر بسیار مناسب است. تحمل بار بسیار بالایی دارد.تا میلگرد 32 پوشش می دهد.

 

*****

تعداد در بستهسایز میلگرد (mm) پوشش بتن  کد محصول
10008 – 2525HS 25
5008 – 3230HS 30
5008 – 3240HS 40
4008 – 3250HS 50
2008 – 3275HS 75
1508 – 32100HS 100