اسپیسر فلت فیکس در مشهد

Flat Fix spacer

معرفی محصول

اسپیسر فلت فیکس در مشهد، دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد.و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد . این اسپیسر در میلگردهای حرارتی استفاده می شود. اسپیسر فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم قرار می گیرند.و میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد.میلگرد گذاری روی سطوح نرم و فرو رونده، مانند سقف های پوشیده شده از یونولیت، همواره یکی از دغدغه های موجود برای مجریان محترم می باشد.اسپیسر فلت فیکس در مشهد

زیرا اسپیسرهای کارگذاری شده برای این سطوح، معمولاً در اثر حرکت افراد و جابجایی مصالح و بتن ریزی، در سطح نرم و فرو رونده موجود فرو رفته و به این ترتیب پوشش یکپارچه زیر شبکه میلگردی رعایت نخواهد شد . لازم بذکر است.که عموماً روی سطوح پوشیده شده. با یونولیت، از میلگردهای حرارتی که دارای قطر پایین هستند.استفاده می شود. بدین منظور این اسپیسر. که قسمت بالای آن دقیقاً مشابه اسپیسر مینی فیکس است. با تفاوت داشتن یک صفحه افقی در زیر اسپیسر، طراحی و تولید گردیده است.

این قطعه روی سطح.نرم و فرو رونده به اندازه کافی نشیمنگاه دارد.و فرو نخواهد رفت .این نوع اسپیسر قادر به جای دادن میلگرد تا قطر 18 درون شاخک های خود است. و با توجه به ارتفاع، قادر به تحمل بار نقطه ای 25 تا 35 کیلوگرم می باشند.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه ، میلگرد توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه میلگرد تا کف قالب یا سطح تعیین کننده پوشش بتنی روی میلگرد خواهد بود. یک صفحه.تخت نیز بصورت.افقی در زیر اسپیسر فلت فیکس تعبیه شده است. که باید روی سطح بصورت کاملاً افقی قرارگیرد.تا مانع نفوذ اسپیسر به داخل سطح فروروند شود.

 

 

 

 

 

 

.

میزان مصرف

روی سطوح نرم و فرو رونده:

میزان مصرف فاصله نگهدار سبک فلت فیکس 4 عدد در هر متر مربع می باشد.

روی فوم های یونولیت:

میزان مصرف 2 عدد در عرض فـوم و به فاصله 50 سانتیمتر از یکدیگر در طول فوم می باشد.

 

 

 

 

 

.

نکـات
  • اسپیسر پلاستیکی فلت فیکس از نظر طراحی طوری در نظر گرفته شده است.که در سطوح افقی با شبکه میلگردی سبک مانند سقف های نرم و فرو رونده، مورد استفاده قرار گیرد.و استفاده آن در سایر سطوح سبک منطقی نیست. چون صفحه تخت زیرین ممکن است.سازه را دچار ضعف مقطعی نماید.
  • اسپیسر فلت فیکس قادر به قرار دادن میلگرد از قطر 6 تا 18 میلیمتر داخل شاخک های خود است. ولی قطعاً شبکه میلگردی با قطر میلگردی بالای 14 میل، جزء شبکه های میلگردی متوسط محسوب می شود.و ممکن است استفاده از اسپیسر فلت فیکس مناسب نباشد . ولی به لحاظ اینکه این محصول مخصوص استفاده در سطوح نرم و فرو رونده است.و اسپیسر قوی تری که چنین خصوصیاتی داشته باشد. در حال حاضر حداقل در بازار ایران وجود ندارد. می بایست وزن سازه میلگردی و نیروهای وارده را برای یک متر مربع محاسبه نمود.و با توجه به توان باربری نقطه ای اسپیسر فلت فیکس ، تعداد لازم را برای استفاده در یک متر مربع انتخاب نمود. 

پیشنهاد می شود. از اسپیسر پلاستیکی فلت فیکس برای سازه های با قطر میلگرد حداکثر 14 استفاده شود و برای قطرهای بالاتر از اسپیسرهای افقی قوی تر استفاده شود.دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسر پلاستیکی بتن ، همراه با پیچش و چرخاندن بصورت جانبی نباشد. زیرا ممکن است موجب شکستن شاخک های اسپیسر پلاستیکی فلت فیکس شود.

تعداد در بسته

سایز میلگرد

پوشش بتن (mm)

کد محصول

800

6 – 1822

FF 22

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد اسپیسر فلت فیکس در مشهد دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه. میلگرد. تا کف قالب یا سطح. تعیین. کننده. پوشش. بتنی. روی .میلگرد.خواهد. بود.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه. میلگرد. تا کف قالب یا سطح. تعیین. کننده. پوشش. بتنی. روی .میلگرد.خواهد. بود.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه. میلگرد. تا کف قالب یا سطح. تعیین. کننده. پوشش. بتنی. روی .میلگرد.خواهد. بود.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود .

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود .

نحوه استفاده

فاصله نگهدار میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه ، میلگرد توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه میلگرد تا کف قالب یا سطح تعیین کننده. پوشش بتنی روی میلگرد.خواهد بود. یک صفحه.تخت نیز بصورت.افقی در زیر اسپیسرفلت فیکس.تعبیه شده.است. که.باید.روی سطح.بصورت.کاملاً.افقی.قرار.گیرد.تا.مانع.نفوذ.اسپیسر به داخل سطح.فرورونده شود.

فاصله نگهدار میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری. میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه ، میلگرد توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه میلگرد تا کف قالب یا سطح تعیین کننده. پوشش بتنی روی میلگرد.خواهد بود.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد اسپیسر فلت فیکس در مشهد  دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه. میلگرد. تا کف قالب یا سطح. تعیین. کننده. پوشش. بتنی. روی .میلگرد.خواهد. بود.

نحوه استفاده

فاصله نگهدار.میلگرد فلت فیکس دارای دو شاخک دندانه دار است.که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از قرارگیری.میلگرد میان شاخک های اسپیسر و نشستن روی نشیمنگاه.میلگرد. توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله نشیمنگاه. میلگرد. تا کف قالب یا سطح. تعیین. کننده. پوشش بتنی روی میلگرد خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

.