اسپیسر کیج فیکسدر مشهد

Cagefix Spacer

اسپیسر کیج فیکس با تحمل بار بسیار بالا
معرفی محصول اسپیسر کیج فیکس در مشهد

جهت انجام شمع کوبی، قفسه های شمع بافته شده و به داخل چاه حفاری شده فرستاده می شود. که در این حالت نیاز به اسپیسرهایی با اطراف مستحکم و صاف می باشد.که در اثر این حرکت ها نشکند. همچنین این موضوع در بسیاری از سازه های خاص که نیاز به قالب بندی سنگین دارند. نیز دیده می شود. اسپیسر دایره ای کیج فیکس به همین منظور طراحی و تولید شده است.و دارای استقامت بالایی نسبت به کلیه اسپیسرهای مشابه مورد استفاده در سطوح عمودی است. کاور پلاستیکی کیج فیکس مخصوص ایجاد پوشش بتنی در شمع بندی های ستونی یا شبکه ای می باشند.و عمده مصرف آنها در پایه پل ها و قالب های لغزنده و به طـور کلی کارهای عمودی سنگین می باشـد .

اسپیسر کیج فیکس در مشهد

اسپیسر ها کیج فیکس ها فاقد دندانه در محیط خود هستند.و این مزیت را ایجاد می کنند.که در اثر حرکت و روندگی قالب ها هیچ آسیبی به اسپیسر و به طبع آن به سازه وارد نشود. فاصله نگهدار پلاستیکی کیج فیکس توان باربری نقطه ای تا 300 کیلوگرم را دارا می باشد.و قادر به جای دادن میلگرد از قطر 8 تا 14 میلیمتر، میان شاخک های خود می باشد.

نحوه استفاده اسپیسر کیج فیکس (در مشهد)

جهت استفاده در قفسه شمع، اسپیسرهای کیج فیکس پس از بافته شدن میلگردهای شبکه قفسه شمع، در زمانی که قفسه شمع آماده ورود به چاه حفـاری شده است. روی میلگرد های اسپیرال (خاموت ها) نصب می شود تا فاصله لازم جهت پوشش بتنی میلگردها نسبت به خاک را ایجاد کند.

جهت استفاده در سطوح عمودی با قالبهای سنگین و رونده و اسپیسر کیج فیکس روی کمرکش ها ( خاموت ها ) نصب می شود.

 

 

 

 

 

 

.

میزان مصرف اسپیسر کیج فیکس (در مشهد)
  • شبکه های قفسه شمع :

میزان مصرف اسپیسر کیج فیکس 8 عـدد در حول قطر شبکه میلگردی می باشـد.و باید در هر ارتفاع 1 متری تکرار شود.

  • قالبهای سنگین و رونده :

میزان مصرف 4 تا 6 عدد در هر متر مربع از سطح می باشد .

 

 

 

 

 

.

نکـات  اسپیسر کیج فیکس (در مشهد)
  • اسپیسر پلاستیکی کیج فیکس مخصوص استفاده برای سطوح عمودی که توسط قالبهای سنگین و رونده اجرا می شوند. و همچنین برای قفسه شمع های حفاری، طراحی و تولید شده است.
  • سعی شـود حتی الامکان کیج فیکس ها پس از بافته شدن شبکه های میلگردی و قبل ورود به چاه حفاری نصب شوند.
  • اسپیسر دایره ای کیج فیکس جهت استفاده در سطوح عمودی سنگین تولید شده است. و برای استفاده در سطوح افقی مناسب نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

نام محصول

پوشش بتنی

سایز میلگرد

تعداد در بسته

Cagefix 50

5014 – 8

50

Cagefix 75

7514 – 8

50

اسپیسر کیج فیکس در مشهد

اسپیسر ها. کیج فیکس ها.فاقد دندانه در محیط. خود هستند.و این مزیت را ایجاد. می کنند.که در اثر حرکت و روندگی. قالب ها. هیچ آسیبی به اسپیسر و به طبع آن به سازه وارد نشود. فاصله نگهدار پلاستیکی. کیج فیکس توان. باربری .نقطه ای تا 300 کیلوگرم. را دارا می باشد.و قادر به جای دادن. میلگرد. از قطر 8 تا 14 میلیمتر.میان شاخک های .خود می باشد.

اسپیسر کیج فیکس در مشهد

اسپیسر ها کیج فیکس ها فاقد دندانه در محیط. خود هستند.و این مزیت. را ایجاد .می کنند.که در اثر حرکت و روندگی. قالب ها. هیچ آسیبی. به اسپیسر و به طبع آن به سازه وارد نشود. فاصله نگهدار. پلاستیکی کیج فیکس. توان باربری نقطه ای تا 300 کیلوگرم. را دارا می باشد.و قادر به جای دادن. میلگرد از قطر 8 تا 14 میلیمتر.میان شاخک های خود می باشد.

اسپیسر کیج فیکس در مشهد

اسپیسر ها. کیج فیکس ها.فاقد دندانه. در محیط خود هستند.و این مزیت. را ایجاد. می کنند.که در اثر حرکت و روندگی. قالب ها. هیچ آسیبی به اسپیسر و به طبع آن به سازه وارد نشود. فاصله .نگهدار پلاستیکی. کیج فیکس توان. باربری. نقطه ای تا 300 کیلوگرم. را دارا می باشد.و قادر به جای دادن. میلگرد از قطر 8 تا 14 میلیمتر.میان شاخک های .خود می باشد.