اسپیسر یو فیکس

Ufix Spacer

اسپیسر یو فیکس

معرفی محصول اسپیسر یو فیکس (در مشهد)

در برخی کف ها و سقف ها بنا به شرایط و ضوابط موجود، از شبکه های میلگردی بافته شده آماده استفاده می شود. به دلیل وسعت شبکه میلگردی قرار دادند. اسپیسرهای معمول زیر میلگردها نسبتاً کار دشواری است . بدین منظور اسپیسر یو فیکس (در مشهد) که فقط دارای یک کرسی نشیمن برای میلگرد است. و فاقد شاخک می باشد. که طراحی و تولید می شود. که قبل از پهن کردن شبکه میلگردی روی سطح چیده می شود. و شبکه میلگردی روی آن قرار می گیرد . یو فیکس جزء اسپیسرهای با توان باربری متوسط می باشد.و قادر به تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلوگرم را دارا می باشد.و به دلیل نداشتن شاخک محدودیتی برای قرار گرفتن. میلگرد با قطرهای مختلف روی این اسپیسرها وجود ندارد .

 

 

 

 

 

.

نحوه استفاده

اسپیسر یو فیکس (در مشهد )بدون شاخک قفل کننده می باشد.و فاقد کارگیر می باشد.و میلگرد یا شبکه میلگردی آماده به راحتی روی آن قرار می گیرد. در واقع اسپیسر پلاستیکی یو فیکس نقش کرسی نشیمن برای میلگرد را ایفا می کند.

******

اسپیسر یو فیکس در مشهد بدون شاخک قفل کننده می باشد.و فاقد کارگیر می باشد.و میلگرد یا شبکه میلگردی آماده به راحتی روی آن قرار می گیرد. در واقع اسپیسر پلاستیکی یوفیکس نقش کرسی نشیمن برای میلگرد را ایفا می کند.اسپیسر پلاستیکی یوفیکس بدون شاخک قفل کننده می باشد.و فاقد کارگیر می باشد.و میلگرد یا شبکه میلگردی آماده به راحتی روی آن قرار می گیرد. در واقع اسپیسر یو فیکس( در مشهد ) نقش کرسی نشیمن برای میلگرد را ایفا می کند.

******

 

 

 

.

میزان مصرف

فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین :

میزان مصرف 4 عدد اسپیسر یو فیکس در هر متــر مربع می باشد .

کف های سنگین و حجیم :

میزان مصرف 6 الی 10 عدد اسپیسر یو فیکس در متر مربع با توجه به حجم سازه و وزن شبکه میلگردی می باشد .

تیرها و پوترها :

میزان مصرف اسپیسر یو فیکس 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف 2 عدد با فاصله 60 الی 70 سانتیمتر از یکدیگر) می باشد.

.

.

.

.

.

.

نکـات
  • اسپیسر یو فیکس در مشهد جهت استفاده در سازه های با وزن متوسط مانند تیرها ، پوترها ، کف های نیمه سنگین و … با توان باربری نقطه ای 200 کیلوگرم طراحی شده است.
  • چنانچه قرار است. اسپیسر پلاستیکی یو فیکس در سازه های سنگین و یا با تراکم آرماتور بالا استفاده شود. بهتر است.که ابتدا وزن شبکه میلگردی به ازای یک متر مربع محاسبه شود. سپس با توجه به توان باربری اسپیسر یو فیکس ( 200 کیلوگرم بار نقطه ای) تعداد مورد نیاز برای استفاده در متر مربع مشخص شود.
  • چنانچه پس از محاسبه وزن شبکه میلگردی در یک متر مربع ، تعداد به دست آمده در حد متوسط رو به سنگین باشد.می توان به جای استفاده از فاصله نگهدار پلاستیکی سایدفیکس در تعداد بیشتر از اسپیسر هارد فیکس با تعداد کمتر استفاده نمود. تا از نظر اقتصادی و زمان مورد نظر برای اسپیسر گذاری نیز مقرون به صرفه باشد.
  • یو فیکس برای قرارگیری میلگرد با سایز آزاد طراحی شده است. ولی به لحاظ توان باربری نقطه ای تا 200 کیلوگرم باید دقت نمود.که قادر به تحمل بار وارده سازه میلگردی باشد .بالطبع سازه های میلگردی با قطر میلگرد بالای 25 میلیمتر ، سازه سنگین به حساب می آید. برای اینگونه سازه ها باید از اسپیسرهای قوی تر مانند هاردفیکس استفاده نمود.
  • به دلیل عدم وجـود شاخک های قفل کن استفاده از یوفیکس برای سازه های میلگردی که جابجایی و رفت و آمد زیاد و بتن ریزی حجیم در آن انجام می شود پیشنهاد نمی گردد.

نام محصول

پوشش بتنیسایز میلگرد

تعداد در بسته

Ufix 25

25

Free

1000

Ufix 30

30Free

1000

Ufix 40

40Free

1000

Ufix 50

50Free500
یوفیکس

چنانچه قرار است. اسپیسر پلاستیکی یو فیکس در سازه های سنگین و یا با تراکم آرماتور بالا استفاده شود. بهتر است.که ابتدا وزن شبکه میلگردی به ازای یک متر مربع محاسبه شود. سپس با توجه به توان باربری اسپیسر یو فیکس ( 200 کیلوگرم بار نقطه ای) تعداد مورد نیاز برای استفاده در متر مربع مشخص شود.

یوفیکس

چنانچه قرار است. اسپیسر پلاستیکی یو فیکس در سازه های سنگین و یا با تراکم آرماتور بالا استفاده شود. بهتر است.که ابتدا وزن شبکه میلگردی به ازای یک متر مربع محاسبه شود. سپس با توجه به توان باربری اسپیسر یو فیکس ( 200 کیلوگرم بار نقطه ای) تعداد مورد نیاز برای استفاده در متر مربع مشخص شود.

یوفیکس

چنانچه قرار است. اسپیسر پلاستیکی یو فیکس در سازه های سنگین و یا با تراکم آرماتور بالا استفاده شود. بهتر است.که ابتدا وزن شبکه میلگردی به ازای یک متر مربع محاسبه شود. سپس با توجه به توان باربری اسپیسر یو فیکس ( 200 کیلوگرم بار نقطه ای) تعداد مورد نیاز برای استفاده در متر مربع مشخص شود.

یوفیکس

در برخی کف ها و سقف ها بنا به شرایط و ضوابط موجود، از شبکه های میلگردی بافته شده آماده استفاده می شود. به دلیل وسعت شبکه میلگردی قرار دادند. اسپیسرهای معمول زیر میلگردها نسبتاً کار دشواری است . بدین منظور اسپیسر یو فیکس (در مشهد) که فقط دارای یک کرسی نشیمن برای میلگرد است. و فاقد شاخک می باشد. که طراحی و تولید می شود. که قبل از پهن کردن شبکه میلگردی روی سطح چیده می شود. و شبکه میلگردی روی آن قرار می گیرد . یو فیکس جزء اسپیسرهای. با توان باربری متوسط می باشد.و قادر. به تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلوگرم را دارا می باشد.و به دلیل نداشتن شاخک محدودیتی. برای قرار گرفتن. میلگرد با قطرهای مختلف روی این اسپیسرها. وجود ندارد .