اسپیسر ساید فیکس

Side Fix spacer

معرفی محصول

اسپیسر ساید فیکس قطعه ای منحصر به فرد و ویژه است که دارای قفل کن یکطرفه است و بر خلاف سایر اسپیسرهای مشابه برای سطوح افقی که میلگرد از بالا روی اسپیسر جا زده می شود ، اسپیسر پلاستیکی ساید فیکس از بغل به میلگرد جا زده می شود. کاور پلاستیکی ساید فیکس جزء گروه اسپیسرهای با توان باربری متوسط محسوب می شود . قابلیت ویژه نصب از بغل در مواردی بسیار حائز اهمیت و چاره ساز خواهد بود . ممکن است گاهاً پس از اسپیسر گذاری و بافت میلگردها و نصب و تثبیت روی اسپیسرها ، مشخص شود که تعداد اسپیسرکارگذاری شده به دلایل مختلف از جمله تعداد استاندارد در متر مربع ، تناسب با وزن سازه میلگردی و … مناسب نیست و نیاز به افزایش تعداد اسپیسرها وجود داشته باشد. بدیهی است که در این گونه موارد بلند کردن شبکه میلگردی جهت گذاشتن اسپیسر و یا بازکردن شبکه میلگردی جهت اسپیسر گذاری مجدد، کاری سخت و پر هزینه است . در این موارد اسپیسر ساید فیکس با قابلیت جا زدن از بغل ، بدون نیاز به تغییر در سازه میلگردی، چاره ساز خواهد بود. اسپیسر ساید فیکس قادر به جای دادی میلگرد از قطر 12 تا 25 میلیمتر درون شاخک قفل کننده خود می باشد و توان تحمل بار نقطه ای تا 200 کیلوگرم را دارا می باشد.

نحوه استفاده

اسپیسر پلاستیکی ساید فیکس دارای یک شاخک قفل کننده می باشد که از بغل میلگرد جا زده می شود و در نهایت میلگرد روی نشیمنگاه آن قرار گرفته و فاصله بین نشیمنگاه میلگرد تا سطح زمین یا سطح قالب پوشش بتنی روی میلگرد را ایجاد خواهد نمود.

میزان استفاده

فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین :

میزان مصرف 4 عدد اسپیسر ساید فیکس در هر متــر مربع می باشد .

کف های سنگین و حجیم :

میزان مصرف 6 الی 10 عدد اسپیسر ساید فیکس در متر مربع با توجه به حجم سازه و وزن شبکه میلگردی می باشد.

تیرها و پوترها :

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف 2 عدد با فاصله 60 الی 70 سانتیمتر از یکدیگر)

نکـات

  • اسپیسر پلاستیکی ساید فیکس مخصوص استفاده در سازه های با وزن متوسط، مانند تیرها ، پوترها ، کف های نیمه سنگین و … با توان باربری نقطه ای 200 کیلوگرم طراحی شده است.
  • چنانچه قرار است که اسپیسر ساید فیکس در سازه سنگین و یا با تراکم آرماتور بالا استفاده شود، بهتر است ابتدا وزن شبکه میلگردی به ازای یک متر مربع محاسبه شود و با توجه به توان باربری اسپیسر ساید فیکس تعداد مورد نیاز برای استفاده در یک متر مربع مشخص شود.
  • چنانچه پس از محاسبه وزن شبکه میلگردی در یک متر مربع ، تعداد به دست آمده در حد سنگین به بالا باشد می توان از اسپیسر هارد فیکس به جای اسپیسر ساید فیکس استفاده نمود تا از نظر اقتصادی و زمان مورد نظر برای اسپیسر گذاری نیز مقرون به صرفه باشد.
  • پیشنهاد می شود اسپیسر ساید فیکس برای سازه های با قطر میلگرد حداقل 14 مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا میلگردهای با قطر پایین تر، درون شاخک کاور پلاستیکی ساید فیکس به خوبی قفل و تثبیت نخواهند شد و حالت لقی خواهد داشت.
  • دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسر همراه با پیچش و چرخاندن بصورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است موجب شکستن شاخک های اسپیسر پلاستیکی شود.
  • اسپیسر ساید فیکس برای قرارگیری میلگرد تا حداکثر قطر 25 میلیمتر طراحی شده است و چنانچه ایجاد کاور بتنی برای میلگردهای با سایز غیر متعارف و بزرگتر از 25 میلیمتر وجود دارد ، استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی دیگر مانند هارد فیکس پیشنهاد می شود.

نام محصول

پوشش بتنی سایز میلگرد

تعداد در بسته

Sidefix 25

25 25 – 8

1000

Sidefix 30

30 25 – 8

750