اسپیسر هارد فیکس

Hard Fix Spacer

معرفی محصول

اسپیسر هارد فیکس، یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد که دارای تحمل بار نقطه ای تا 300 کیلوگرم در مترمربع می باشد و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است و برای سایز میلگرد 10 تا 32 مناسب می باشد. و درسایزهای 2/5 سانت تا 10 سانت تولید می شود. از این فاصله نگهدار در فونداسیون های رادیه و نواری مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه استفاده

اسپیسر هارد فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز مختلف در داخل خود می باشد. اسپیسر هارد فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرد.

میزان مصرف

در فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین: 4 عدد در هر متر مربع می باشد

درکف های فوق سنگین: 6 الی 10 عدد در هر متر مربع با توجه به حجم سازه

تیر ها و پوترها: 3 عدد در هر متر طول

نکات

استفاده از اسپیسر هارد فیکس برای میلگردهای 18 الی 32 میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سنگین پیشنهاد می گردد.

تعداد در بسته سایز میلگرد  (mm) پوشش بتن   کد محصول
1000 8 – 25 25 HS 25
500 8 – 32 30 HS 30
500 8 – 32 40 HS 40
400 8 – 32 50 HS 50
200 8 – 32 75 HS 75
150 8 – 32 100 HS 100