روش های اتصال واتراستاپ

روش های اتصال واتراستاپ
اتصال و نصب واتراستاپ : انواع اتصال واتراستاپ در مشهد

مهمترین مواردی که در به کارگیری واتراستاپ های دارای اهمیت می باشد . عملیات اتصال و نصب واتراستاپ ها می باشد. تجربه نشان می دهد .که در بسیاری از مواقع به علت اتصال و نصب نادرست عملیات آب بندی درزها  کاملا ناموفق یا بخشی از آن ناموفق بوده است.انواع اتصال و نصب واتراستاپ زمانی موثر و کارامد می باشد. که با روش های کاملا استاندارد صورت گیرند. برخی از نکات موثر در نصب صحیح واتراستاپ ها به این صورت می باشد :

نکات نصب
  • واتراستاپ ها باید در مرکز عرضی دیوار نصب گردد.انواع اتصال واتراستاپ در مشهد
  • ” ”      ” ” های باید به نحوی نصب شود. که نیمی از عرض واتراستاپ در بتن اولیه و نیم دیگر در بتن بعدی نصب شود. در صورتی که شبکه روی آرماتور در بتن فونداسیون اجازه این کار را ندهد. باید نسبت به اجرای بتن پایه به صورت یک تکه با بتن فونداسیون اقدام نمود.
  • برای نصب واتراستاپ باید از واتراستاپ های دارای سوراخ تعبیه شده. در فواصل معین توسط کارخانه استفاده نمود. و به هیچ وجه اقدام به سوراخ کردن واتراستاپ ننمائید.
  • برای اتصال واتراستاپ ها باید از قطعات اتصالی استاندارد استفاده نمود.
  • جوش واتراستاپ نیز باید.از چسب های اتصال و هویه های استاندارد استفاده کرد.و به هیچ وجه با حرارت مسقیم که باعث سوختن .واتراستاپ و از دست رفتن ویژگی های آن می گردد. استفاده نشود.
  • برای نصب واتراستاپ باید از گیرهای مسی یا گالوانیزه استاندارد استفاده کرد.انواع اتصال واتراستاپ در مشهد
  • در کف های بتنی مانند فونداسیون مخازن مناسب تر است. از واتراستاپ های کف خواب برای آب بندی استفاده کرد.
  • واتراستاپ باید به  حالتی متصل گردد.که در زمان بتن ریزی و رفت و آمد کارگران و فشار بتن به هیچ عنوان جدا و جابجا نشود.
  • “”       “”  ها باید به نحوی متصل گردد.که فاصله زیادی از نصب تا بتن ریزی طی نشود. تا واتراستاپ در معرض تابش مستقیم آفتاب  قرار نگیرد.و در حالتی که امکان این کار فراهم نیست. واتراستاپ های باید محافظت گردند.انواع اتصال واتراستاپ زمانی موثر و کارامد می باشد. که با روش های کاملا استاندارد صورت گیرند.انواع اتصال واتراستاپ در مشهد
ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی