انواع گیره قالب بندی

گیره متوسط و بلند قالب بندی

2- گیره بلند :

در جایی که پشت بند افقی قالب فلزی بتن از ناودانی باشد. از لوله به عنوان پشت بند قائم استفاده شود.گیره بلند استفاده می شود.

3- گیره لوله به لوله :

برای اتصال دو لوله (که به صورت موازی یا عمود برهم باشند) از گیره دو لوله استفاده می شود. از لحاظ شکل مشابه گیره بلنداست. ولی دارای قلاب های کشیده تر و با انحنای مناسب برای جا گرفتن لوله در داخل آن می باشد.
نکات خرید:
حتما سعی کنید هنگام خرید گیره ۵ میلی متری خریداری کنید طول عمر و کیفیت گیره ۵ میل نسبت به گیره ۴ میل خیلی زیادتر می باشد. و نسبت به کیفیت اختلاف قیمت زیادی هم ندارند.

 گیره متوسط و بلند قالب بندی جهت فروش و اجاره موجود می باشد.ارسال بار به سراسر کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.

گیره.متوسط.و.بلند.قالب.بندی.جهت.فروش و.اجاره.موجود.می باشد.ارسال.بار.به.سراسر.کشور.انجام.می.شود.