بالابر و ستون ریز در مشهد

بالابر و ستون ریز درجه یک

ارائه انواع دستگاه بالابر و ستون ریز ( در مشهد) برای ارتفاع های متفاوت در دو مدل دوچرخ و چهار چرخ با قابلیت نصب گیربکس 86 یا 110 .

ارائه انواع دستگاه بالابر و ستون ریز (در مشهد)با الکتروموتورهای تک فاز 1300 و الکتروموتورهای سه فاز 3000 دور گیربکس 86 یا 110 با نسبت 1/48 می باشد و گیربکس دارای 6 ماه ضمانت می باشد.

مشخصات:

1- نیروی محرکه دستگاه الکتروموتور تک فاز سه اسب و الکتروموتور سه فاز 1400 دور .

2- قابل استفاده برای ارتفاع های 2/5 الی 6 متری.

3- پایه های ساخته شده از لوله های ضخیم.

4- ظرفیت بالابری 120 تا 150 کیلوگرمی.

5- در دو مدل دو چرخ و چهار چرخ.

6- قابلیت نصب گیربکس 86 و 110.

7- قابلیت مونتاژ آسان اسکلت .

8- باکت بزرگ با حجم 110 لیتر.

9- 6 ماه ضمانت برای گیربکس.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی

**********

ارائه انواع دستگاه بالابر و ستون.ریز برای ارتفاع های متفاوت در دو مدل.دوچرخ و چهار چرخ با قابلیت نصب گیربکس 86 یا 110 .ارائه انواع دستگاه بالابر و ستون ریز با الکتروموتورهای تک فاز 1300 و الکتروموتورهای.سه فاز 3000 دور گیربکس 86 یا 110 با نسبت 1/48 می باشد.و گیربکس دارای 6 ماه ضمانت می باشد.ارائه انواع دستگاه ستون.ریز برای ارتفاع های.متفاوت در دو مدل دوچرخ و چهار چرخ با قابلیت نصب گیربکس 86 یا 110 .ارائه انواع دستگاه بالابر،ستون ریز با الکتروموتورهای تک فاز 1300 و الکتروموتورهای سه فاز 3000 دور.گیربکس 86 یا 110 با نسبت 1/48 می باشد.و گیربکس دارای 6 ماه ضمانت می باشد.ارائه انواع دستگاه بالابر و…..برای ارتفاع های متفاوت در دو.مدل دوچرخ و چهار چرخ با قابلیت نصب گیربکس 86 یا 110 .

ارائه انواع دستگاه بالابر ریز با الکتروموتورهای تک فاز 1300 و الکتروموتورهای سه فاز 3000 دور گیربکس 86 یا 110 با نسبت 1/48 می باشد و گیربکس دارای 6 ماه ضمانت می باشد.

**********