بولت تمام رزوه قالب بندی

بولت های قالب بندی در چهار نوع تولید می شوند:

1- بلت تمام رزوه

2- بولت دو سررزوه

3- بولت عصایی

4- بولت بیرونی

بولت تمام رزوه قالب بندی شامل یک پیچ دوسر رزوه شده،به همراه دو عدد مهره است. که جهت بستن قطعات فلزی و فلنج ها مورد استفاده قرار می گیرند. بولت تمام رزوه جهت بستن قالب های فلزی بتن با عبور از سوراخ موجود در قالب و بسته شدن. توسط واشرها و مهره خروسکی استفاده می گردد.به طوری که امکان فاصله گرفتن. قالب بتن از هم در اثر فشار جانبی بتن وجود نخواهد داشت.مواد اولیه این بولت ها اغلب فولادی با پوشش های مختلف شامل تفلون و گالوانیزه و یا استنلس استیل تولید می شود.

کاربرد بلت

بولت ها در تمامی اندازه ها بسته به ضخامت بتن از ۷۰ سانت الی ۴۰۰ سانت موجود می باشد.تنها کاربرد بولت تمام رزوه برای قالب بندی بتن می باشد. و کاربرد دیگری ندارد. کاربرد بولت تمام رزوه منجر به اتصالی بسیار محکم می شود.که تقریباً هیچ قطعه دیگری وجود ندارد. که بتواند چنین اتصالی را برقرار نماید. کاربرد بولت تمام رزوه باعث شده است. تا دیگر نیازی به استفاده از قطعات دیگری برای اتصال دو قالب وجود نداشته باشد. زیرا همانطور که بیان شد.محکم ترین اتصال را برقرار می کند.

تولید بلت

در بولت تمام رزوه میلگردی که انتخاب می شود.میلگرد سایز ۱۶می باشد.که بعد از اینکه تحت فشار قرار می گیرد. و رولینگ می شود. در دستگاه به سایز18 تبدیل می شود.هر دو متر مربع از سطح انواع قالب های بتنی یک شاخه بلت تخمین زده می شود. همان طور که ذکر شد.این نوع از بولت ها از رولینگ میلگرد ۱۶ ساخته می شوند. ولی میلگرد سایز ۲۲ نیز در قالب بندی سازه های خاص ( قالب تونل.سیستم.لارج پنل و.یا شمس و.غیره) کاربرد فراوان دارند.بلت ها با رولینگ های.متفاوت. در بازار وجود دارد.که عدم دقت در انتخاب بولت ممکن است.در زمان اجرا خسارات زیادی را به همراه داشته باشد.

ارسال  بار به سراسر کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود. بولت با کیفیت تمضینی ارائه می شود.

 

****************

بولت تمام رزوه. قالب بندی.در دستگاه. به سایز18 تبدیل .می شود.هر دو متر مربع. از سطح. انواع. قالب های. بتنی. یک. شاخه. بلت. تخمین. زده می شود. همان. طور .که ذکر شد.در بولت .تمام.رزوه. میلگردی. که انتخاب .می شود.میلگرد. سایز ۱۶می باشد.که بعد از اینکه. تحت. فشار .قرار می گیرد. و رولینگ. می شود. در دستگاه. به سایز18 تبدیل. می شود.هر دو متر مربع. از سطح .انواع. قالب های. بتنی یک شاخه بلت. تخمین .زده می شود. همان. طور. که ذکر شد.در بولت .تمام. رزوه میلگردی. که انتخاب. می شود.میلگرد سایز ۱۶می باشد.که بعد از اینکه. تحت. فشار .قرار .می گیرد. و رولینگ. می شود. در دستگاه. به سایز18 تبدیل .می شود.هر دو متر مربع. از سطح. انواع. قالب های. بتنی. یک شاخه. بلت. تخمین. زده .می شود.

همان. طور .که ذکر شد.در بولت .تمام.رزوه. میلگردی. که انتخاب .می شود.میلگرد. سایز ۱۶می باشد.که بعد از اینکه. تحت. فشار .قرار می گیرد. و رولینگ. می شود.بولت .تمام رزوه. قالب بندی. تا دیگر نیازی به استفاده از قطعات دیگری برای اتصال دو قالب وجود نداشته باشد. زیرا همانطور که بیان شد.محکم ترین اتصال را برقرار می کند.

****************