بولت تمام رزوه

بولت های قالب بندی در چهار نوع تولید می شوند:

1- بلت تمام رزوه

2- بولت دو سررزوه

3- بولت عصایی

4- بولت بیرونی

بولت قالب های تمام رزوه جهت بستن قالب های فلزی بتن با عبور از سوراخ موجود در قالب و بسته شدن توسط واشرها و مهره خروسکی استفاده می گردد.به طوری که امکان فاصله گرفتن قالب بتن از هم در اثر فشار جانبی بتن وجود نخواهد داشت.
بولت های تمام رزوه در تمامی اندازه ها بسته به ضخامت بتن از ۷۰ سانت الی ۴۰۰ سانت موجود می باشد.تنها کاربرد بولت تمام رزوه برای قالب بندی بتن می باشد و کاربرد دیگری ندارد. کاربرد بولت تمام رزوه منجر به اتصالی بسیار محکم می شود
که تقریباً هیچ قطعه دیگری وجود ندارد که بتواند چنین اتصالی را برقرار نماید. کاربرد بولت تمام رزوه باعث شده تا دیگر نیازی به استفاده از قطعات دیگری برای اتصال دو قالب وجود نداشته باشد زیرا همانطور که گفته شد محکمترین اتصال را برقرار می کند.

در بولت تمام رزوه میلگرد انتخاب شده میلگرد سایز ۱۶می باشد که بعد از تحت فشار قرار گرفتن و رولینگ شدن در دستگاه به سایز18 تبدیل می شود.هر دو متر مربع از سطح انواع قالب های بتنی یک شاخه بلت تخمین زده می شود. همان طور که ذکر شد این نوع از بولت ها از رولینگ میلگرد ۱۶ ساخته می شوند. ولی میلگرد سایز ۲۲ نیز در قالب بندی سازه های خاص ( قالب تونل، سیستم لارج پنل و یا شمس و غیره) کاربرد فراوان دارند.