قطعات پلاستیکی قالب بندی

پروانه ای میان بولت آب بند

درپوش قالب فلزی

مخروطی میان بولت فلزی

لوله مضرس میان بولت آبند

مخروطی میان بولت آب بند