خلاطه و بتونیر در مشهد

خلاطه و بتونیر درجه یک با ضمانت نامه
1- باگت

جهت تغذیه دیگ محلی که شن و ماسه و سیمان را در آن می ریزند.که با استفاده از شاسی روی دستگاه خلاطه و بتونیر ( در مشهد ) تعبیه شده است.

2- دیگ

جهت مخلوط کردن بتن محلی که سنگدانه، سیمان در آن تخلیه می شود.قبل از تخلیه مصالح خشک، بر طبق طرح اختلاط، آب مورد نیاز رو در این بخش می ریزند3 و بعد مخلوط مذکور در آن تخلیه می شود. این ظرف دایره ای شکل و کروی، می چرخد.و خوب مصالح رو با هم مخلوط می کند.و هم میزند تا بتن ساخته شود.

3- اتاق

جهت محافظت از موتور ،موتوری که بخش ها رو حرکت می دهد. ظرف رو می چرخاند.و با استفاده از شاسی، بخش 1را بالا و پایین می کند.وبا استفاده از شاسی دیگری بتن آماده شده را به ارتفاع دلخواه انتقال می دهد.این موتور با استفاده ا از سوخت فسیلی یا برق کار می کند.

۴.بشکه آب جهت تامین آب بتن

بالابر:جهت بتن ریزی درارتفاعات وقابلیت افزایش بالابر ،چهارچرخ و دیگ کش(برای حمل ونقل)

مشخصات:

1-خلاطه و بتونیر با باکت مکانیکی . ( در مشهد )

2-دارای بالابر حمل بتن تا ارتفاع 30 متر.

3- دارای موتور 2 سیلندر با قدرت 16 تا 20 اسب.

4- با لوازم جانبی مثل میز کار،باکت سیار و دکل بالابر.

5- سیستم روشن شدن موتور هندلی و استارتی.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی

**********

باگت خلاطه و بتونیر در مشهد :جهت تغذیه دیگ محلی.که شن و ماسه و سیمان را در آن می ریزند.بعد با استفاده.از شاسی.که روی دستگاه خلاطه و بتونیر در مشهد تعبیه شدند.۲.دیگ :جهت مخلوط کردن بتن محلی.که سنگدانه، سیمان در آن تخلیه می شود.قبل از تخلیه.مصالح خشک، بر طبق طرح اختلاط، آب مورد نیاز رو در این بخش می ریزند و بعد مخلوط.مذکور در آن تخلیه می شود. این ظرف دایره ای شکل و کروی، می چرخد.و خوب مصالح رو با هم مخلوط می کند.و هم میزند تا بتن ساخته شود.۳.اتاق خلاطه و بتونیر در مشهد: جهت.محافظت.از موتور ،موتوری.که.بخش ها رو حرکت.می دهد.ظرف رو می چرخاند.و با استفاده از شاسی.بخش 1را.بالا.و پایین.می کند.وبا استفاده از شاسی دیگری بتن آماده شده را به ارتفاع دلخواه انتقال می دهد.این موتور با استفاده ا از سوخت فسیلی یا برق کار می کند.

**********