خلاطه و بتونیر

۱.باگت:جهت تغذیه دیگ محلی که شن و ماسه و سیمان را در آن می ریزند بعد با استفاده از شاسی که روی دستگاه تعبیه شدند.

۲.دیگ :جهت مخلوط کردن بتن محلی که سنگدانه، سیمان در آن تخلیه می شود.قبل از تخلیه مصالح خشک، بر طبق طرح اختلاط، آب مورد نیاز رو در این بخش می ریزند و بعد مخلوط مذکور در آن تخلیه می شود. این ظرف دایره ای شکل و کروی، می چرخد و خوب مصالح رو با هم مخلوط می کند و هم میزند تا بتن ساخته شود.

۳.اتاق :جهت محافظت از موتور موتوری که بخش ها رو حرکت می دهد، ظرف رو می چرخاند و با استفاده از شاسی، بخش 1را بالا و پایین می کندوبااستفاده از شاسی دیگری بتن آماده شده را به ارتفاع دلخواه انتقال می دهد.این موتور با استفاده ا از سوخت فسیلی یا برق کار می کند.

۴.بشکه آب جهت تامین آب بتن

بالابر:جهت بتن ریزی درارتفاعات وقابلیت افزایش بالابر ،چهارچرخ ودیگ کش:برای حمل ونقل

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی