دستگاه خمکن میلگرد BF-185

دستگاه خمکن میلگرد BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خمکن میلگرد BF-185 T خم کن سه فاز تا میلگرد 36 با ضمانت نامه کتبی

 

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی
BF-185

دستگاه خمکن میلگرد BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد. میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2را دارا می باشد.

BF-185

دستگاه خمکن میلگرد BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد. میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خمکن میلگرد BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2را دارا می باشد.

BF-185

دستگاه BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد. میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خمکن میلگرد BF-185 قابلیت خم میلگرد سایز 35 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 630 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 3 عدد میلگرد 18 از نوع A3 و 4 عدد میلگرد 18 از نوع A2را دارا می باشد.