خم سه فاز میلگرد 32

دستگاه خم سه فاز میلگرد 32  ،این دستگاه ها دارای 4 قرقره در اندازه های متفاوت 25 و 15 و10 و 6 سانتیمتری جهت خم میلگرد با سایزهای مختلف می باشد .این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

 

دستگاه خم سه فاز تا میلگرد 36 با چند توپی بزرگ و کوچک
ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی
خم سه فاز

دستگاه خم سه فاز میلگرد 32  ،این دستگاه ها دارای 4 قرقره در اندازه های متفاوت 25 و 15 و10 و 6 سانتیمتری جهت خم میلگرد با سایزهای مختلف می باشد .این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خم سه فاز میلگرد 32  ،این دستگاه ها دارای 4 قرقره در اندازه های متفاوت 25 و 15 و10 و 6 سانتیمتری جهت خم میلگرد با سایزهای مختلف می باشد .این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

خم سه فاز

دستگاه خم سه فاز میلگرد 32  ،این دستگاه ها دارای 4 قرقره در اندازه های متفاوت 25 و 15 و10 و 6 سانتیمتری جهت خم میلگرد با سایزهای مختلف می باشد .این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خم سه فاز میلگرد 32  ،این دستگاه ها دارای 4 قرقره در اندازه های متفاوت 25 و 15 و10 و 6 سانتیمتری جهت خم میلگرد با سایزهای مختلف می باشد .این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب 4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است. که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.