درز انبساط سری D

کاربردها:

برای درزهای انبساطی در سازه های آبی استفاده می شود. 

ویژگی های پروفیل:

برای جذب تکان ها و حرکت ها (تخلیه انرژِی) به وسیله یک حفره ی مرکزی استفاده می شود. 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.