درز انبساط کف سری FD

کاربردها:مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن کف استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:برای نصب آسان واتراستاپ های درز انبساط داخلی ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.