واتراستاپ های درز انبساط گوشه داخلی LD

کاربردها:

برای درزهای انبساط در سازه های آبی کاربرد دارد.

ویژگی های پروفیل:

جذب تکان ها و حرکت (تخلیه انرژی) به وسیله یک حفره مرکزی

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.