درز انقطاع داخلی سری I-E

کاربردها:

برای درزهای انقطاع در سازه های آبی مثل کف ها و اتصالات دیوار که ضریب آب بندی بسیار بالا به خاطر وجود عایق های اضافی فراهم می آورد.

ویژگی های پروفیل:

برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.