درز انقطاع داخلی سریI-T

کاربردها:

این واتراستاپ یکی دیگر از واتراستاپ های سری I می باشد که برای درزهای انقطاع در بناهای بتنی و کف ها و اتصالات دیوار استفاده می شود.

 ویژگی های پروفیل:

برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم.

 این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.