درپوش قالب

در تکنولوژی قالب بندی بتن تمهیدات و طرحهایی وجود دارد.که باید رعایت شود . از جمله این تمهیدات، می توان. به عبور بلت از داخل قالبهای بتنی اشاره نمود . برای عبور بلت باید روی سطح قالبهای فلزی سوراخی ایجا شود. ( قطر 21 الی 22 میلیمتر ) که بلت از داخل آن عبور نموده. و از سوراخ قالب روبرو خارج شود . در نهایت دو طرف قالب توسط مهارها و واشرها و مهره ها بسته شود. تا در هنگام بتن ریزی ، در اثر فشارهای هیدرواستاتیکی بتن به عنوان یک سیال قالب ها از هم گسیخته نشود .همانطور که واضح است قالبهای فلزی بیش از 50 بار قابل استفاده هستند. و ممکن است. در پروژه بعدی قالب های سوراخ دار ، مشکل ساز شود. و موجب خروج بتن و شیره بتن شوند .

استاپین

برای حل این مشکل و امکان استفاده از قالبهای سوراخدار در مقاطعی که نیاز به عبور بلت وجود ندارد. از قطعه ای ساده و کارآمد به نام درپوش قالب فلزی استاپین استفاده می شود. که از جنس پلاستیک ساخته می شود. به درپوش قالب اصطلاحا کورکن سوراخ قالب نیز گفته می شود.

به اندازه سوراخهایی که در قالبهای فلزی بتن جهت عبور بلت تعبیه شده است. و قصد عبور بلت از آنها نداریم .باید درپوش قالب یا کورکن سوراخ قالب استفاده شود.

.

درپوش قالب فلزی – استاپین، جهت کور کردن سوراخهایی که قصد عبور بلت از آنها نداریم. استفاده می شود. و از قسمت.تخت قالب وارد شده و از سمت.پشت قالب ( استیفنرها ) خارج.می شود . در واقع قسمت.دایره ای.شکل محدب درپوش.قالب.داخل.قالب بندی.قرار.می گیرد.

.

  • درپوش قالب فلزی – استاپین علاوه بر مسدود.نمودن.سوراخ.قالب های.بتنی.مانع.خروج.شیره بتن.می گردد.
  • قطعه پلاستیکی.استاپین.مخصوص.استفاده در سوراخ.قالبهای.فلزی که بلت با قطر 16 از آنها عبور.می کند. طراحی و تولید.شده.است. و استفاده از آن برای.قالبهای.خاص.مانند.قالبهای.تونل.فرم که از بلت های.قطر 22 برای.مهار.فشار.بتن در آنها.استفاده.می شود.کاربرد.ندارد .