انواع دستگاه های خم و خاموت و زیگزاگ زن تیرچه بلوک در دو نوع هیدرولیک و گیربکسی و در دو مدل تک فاز و سه فاز

دستگاه خم سه فاز تا میلگرد 25

5 توپی برای سایزهای مختلف

BF- 210

خمکن BF-210 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 45

دینام سه فاز

BF-135

خمکن تا میلگرد 28 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

BF-86

خاموت زن تا میلگرد 14 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

دستگاه خم و خاموت  وزیگزاگ زن

تا میلگرد 20 تک فاز

هیدرولیک بدون گیربکس

BF- 185

خمکن BF-185 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 35

دینام سه فاز

BF-130

خمکن تا میلگرد 25پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

BF-25

خمکن میلگرد تا سایز 25

دینام سه فاز و تک فاز

مدل BF-25

خم و خاموت و زیگزاگ گیربکسی

در دو مدل تک فاز و سه فاز

تا میلگرد 16 و 18

BF-180

خمکن BF-180 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 32

دینام سه فاز

BF-110

خاموت زن تا میلگرد 18 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی