انواع دستگاه خاموت زن در مشهد ، زیگزاگ زن تیرچه بلوک در دو نوع هیدرولیک و گیربکسی و در دو مدل تک فاز و سه فاز

دستگاه خم سه فاز تا میلگرد 25

5 توپی برای سایزهای مختلف

BF- 210

خمکن BF-210 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 45

دینام سه فاز

BF-135

خمکن تا میلگرد 28 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

BF-86

خاموت زن تا میلگرد 14 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

دستگاه خم و خاموت  وزیگزاگ زن

تا میلگرد 20 تک فاز

هیدرولیک بدون گیربکس

BF- 185

خمکن BF-185 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 35

دینام سه فاز

BF-130

خمکن تا میلگرد 25پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

BF-25

خمکن میلگرد تا سایز 25

دینام سه فاز و تک فاز

مدل BF-25

خم و خاموت و زیگزاگ گیربکسی

در دو مدل تک فاز و سه فاز

تا میلگرد 16 و 18

BF-180

خمکن BF-180 پارس خاموت

خمکن تا میلگرد 32

دینام سه فاز

BF-110

خاموت زن تا میلگرد 18 پارس خاموت

در دو مدل تک فاز و سه فاز

چرخ دار و بدون چرخ

دستگاه خاموت زن در مشهد ، زیگزاگ زن ، در دو مدل هیدرولیک و گیربکسی برای میلگردهای سایز متفاوت 12 تا 28 به صورت تک فاز و سه فاز ارائه می شود.دستگاه خم تا میلگرد 45 نیز موجود می باشد .که این دستگاه برای سایزهای بالای میلگرد به صورت سه فاز ارائه می گردد.کلیه این دستگاه خاموت زن و زیگزاگ و دستگاه های خم دارای ضمانت نامه ی کتبی می باشند.در این دستگاه ها قسمت درگیر با میلگرد از آلیاژ آهن ضد سایش ساخته می شوند. انواع دستگاه های خاموت پروانه ای با بالاترین سرعت و دقت ارائه می شود.دستگاه زیگزاگ زن حرفه ای. مخصوص تیرچه بلوک به صورت تک فاز و سه فاز ارائه می شود.ارسال دستگاه خاموت زن (در مشهد) و به سراسر کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود.

خاموت زن

دستگاه خاموت زن در مشهد .زیگزاگ زن ، در دو مدل هیدرولیک و گیربکسی برای میلگردهای سایز متفاوت. 12 تا 28 به صورت تک فاز و سه فاز ارائه می شود.دستگاه خم. تا میلگرد 45 نیز موجود می باشد .که این دستگاه برای سایزهای بالای. میلگرد به صورت سه فاز ارائه می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی