دستگاه خمکن میلگرد BF-180

دستگاه خمکن میلگرد BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خمکن میلگرد BF-180 سه فاز با ضمانت نامه کتبی

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
0915 97 99 511
0938 068 29 18
سلیمانی
BF-180

دستگاه خمکن میلگرد BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد. میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه خمکن میلگرد BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خمکن میلگرد BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

BF-180

دستگاه خمکن میلگرد BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد. میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه BF-180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد،این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.

دستگاه خمکن BF180 قابلیت خم میلگرد سایز 32 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 5/5 اسب ،4 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 550 کیلوگرم است که قابلیت خم همزمان 4 عدد میلگرد 16 از نوع A3 و 5 عدد میلگرد 16 از نوع A2 را دارا می باشد.