دستگاه خمکن میلگرد BF-25

دستگاه خمکن میلگرد BF-25 قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاه به ترتیب دارای طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.

 


 

دستگاه خمکن میلگرد BF-25 سه فاز پارس خاموت

 

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی
دستگاه خم میلگرد BF-25 پارس خاموت دستگاه خمکن میلگرد BF-25 قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاه به ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.دستگاه BF-25 قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاه به ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.دستگاه خم میلگرد BF-25  قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاهبه ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.دستگاه خمکن میلگرد BF-25 پارس خاموت دستگاه خمکن میلگرد BF-25 قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاه به ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.دستگاه BF-25 قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاه به ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.دستگاه خم میلگرد BF-25  قابلیت خم میلگرد سایز 25 را دارا می باشد.این دستگاه دارای دینام سه فاز، 2 اسب 1/5 کیلووات می باشد. وزن این دستگاه 110 کیلوگرم است.ابعاد دستگاهبه ترتیب: طول و عرض و ارتفاع برابر است. با 40*30*100 می باشد.