دستگاه خم و برش BC 28

خم و برش میلگرد 28 چرخ خودرویی هیدرولیک

دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد 28 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

 

دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد 28 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت .خم و برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد. دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد28 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد. 18 از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد 28 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.

BC-28

قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت. و خدمات پس از فروش می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد 28 چرخ خودرویی .با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 , قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.قابلیت خم و برش 4 عدد میلگرد 18 از نوع A3 .قابلیت خم و برش 5 عدد میلگرد 18 از نوع A2 را دارا می باشد.دستگاه دارای ضمانت و خدمات پس از فروش .می باشد.دستگاه خم و برش هیدرولیک میلگرد 28 چرخ خودرویی با دینام سه فاز 4 اسب 3 کیلووات وزن این دستگاه 200 کیلوگرم می باشد.