انواع روان کننده بتن استاندارد

روان کننده بتن با.حالت دیرگیر

روان کننده ای کم مصرف جهت بالا بردن اسلامپ بتن بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم اصلاح شده با.حالت دیرگیر

روان کننده بتن با.حالت نوترال

روان کننده ای کم مصرف جهت بالا بردن اسلامپ بتن بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم اصلاح شده با.حالت نوترال

 

انواع روان کننده بتن استاندارد

فوق روان کننده های بتن دارای مدل های مختلفی می باشد. که شامل فوق روان کننده پایه کربوکسیلاتی، فوق روان کننده پایه نفتالینی و فوق روان کننده پایه لیگنوسولفاتی است. این فوق روان کننده ها از انواع افزودنی های بتن می باشد .که برای بافزایش کیفیت بتن و کاهش نیاز آن به آب استفاده می شود. فوق روان کننده ها بر پایه ی مواد آلی و شیمیایی می باشد. و منافذ ریز داخل بتن را کمتر می کند. و به افزایش مقاومت هر چه بیشتر آن در عین روان شدگی کمک بسزایی می کند. اکثر افزودنی های بتن شامل مواد آلی می باشند. و اسیدهای هیدروکسید کربوکسیلیک سیمان پرتلند را مهار می کند. فوق روان کننده های بتن دارای عامل روان کننده هستند.

و حداقل ۱۵ درصد مصرف آب بتن را کاهش داده و به استحکام و یکنواختی بتن کمک شایانی می کنند. اگر سیمان روان سازی نشود .ذرات سیمان به درستی مخلوط نمی شود و اجزای بتن حالتی یک پارچه و یکنواخت نخواهد داشت.

انواع روان کننده ها و فوق روان کننده های بتن استاندارد چیست؟

افزودنی ‌های روان ‌کننده که بیشتر آن را فوق روان کننده بتن نیز می نامند. برای افزایش اسلامپ بتن تازه و افزایش کارایی به آن اضافه می‌ شوند .و آن‌ ها را به بتن روان تبدیل می‌ کنند. بتن روان بسیار مایعاست و با کارایی بالاتری که دارد. می ‌توان از آن بدون نیاز به ویبراسیون یا فشرده سازی و بدون این که ذره ‌ای آب انداختن. یا جداشدگی. در آن رخ دهد.استفاده کرد.اضافه کردن انواع روان‌ کننده. یا فوق ‌روان ‌کننده. به بتنی. با اسلامپ ۷۵ میلی‌متر، آن را به بتنی با اسلامپ ۲۳۰ میلی ‌متری تبدیل می ‌کند. طبق تعریف.به بتنی. «بتن روان» گفته. می ‌شود. که اسلامپی. بزرگ ‌تر از ۱۹۰ میلی ‌متر داشته باشد .و همچنان.ویژگی ‌های.اصلی.خود را حفظ.کند.بازگشت به صفحه اصلی سایت  انواع روان کننده بتن استاندارد

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی