انواع روان کننده بتن

روان کننده دیرگیر بتن

نوعی افزودنی است که باعث پراکندگی ذرات سیمان شده و در نتیجه به افزایش روانی بتن می انجامد و از طرفی به دلیل وجود عامل دیرگیر به حفظ بیشتر اسلامپ منتهی می گردد.

وارد کردن عنوان نمایشی در هاور

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.