سوپرهوازا

افزودنی حباب زای بتن جهت تولید حباب های میکروسکوپی هوا که به صورت کنترل شده در بتن ایجاد و باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش عمر بتن در برابر سیکل های پی در پی یخ و ذوب     می گردد. منطبق با استانداردهای:

ISIRI 2930 – ASTM C260 , ASTM C666 – ASTM C233  

میزان مصرف

میزان هوای تولیدی بتن باید بین 3 تا 6 درصد باشد که این میزان با توجه به نوع سیمان، دما، زمان میکس  بتن و… توجه به شرایط اعلام شده  میزان مصرف S-2000 نیم  در هزار  وزن سیمان مصرفی می باشد. (همواره پیشنهاد می گردد جهت حصول نتایج بهتر قبل از مصرف، آزمایش های کارگاهی صورت گیرد).

خواص و مزایا

1- افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و یخ

2- کاهش نفوذ پذیری بتن و کاهش طول لوله های مویین

3- جلوگیری از جداشدگی شن و ماسه (ایجاد بتن خمیری)

4- جاوگیری از آب اندازی بتن

5- امکان کاهش آب مصرفی بدون کاهش کارایی بتن

6- سازگاری با تمامی تیپهای سیمان

کاربرد

1- بتن هایی که در مجاورت سیکل های ذوب و یخ قرار دارند نظیر کانالهای آب، پیاده روها، بزرگراه ها و ….

2- جداول بتنی، عرشه پل ها و بتن سردخانه ها