سوپر هوازا در مشهد استاندارد جنس درجه یک ،

سوپرهوازا

افزودنی بتن در مشهد، افزودنی حباب زای بتن جهت تولید حباب های میکروسکوپی هوا که به صورت کنترل شده در بتن ایجاد و باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش عمر بتن در برابر سیکل های پی در پی یخ و ذوب     می گردد. منطبق با استانداردهای:

ISIRI 2930 – ASTM C260 , ASTM C666 – ASTM C233  

میزان مصرف سوپر هوازا در مشهد

سوپر هوازا در مشهد ،میزان هوای تولیدی بتن باید بین 3 تا 6 درصد باشد که این میزان با توجه به نوع سیمان، دما، زمان میکس  بتن و… توجه به شرایط اعلام شده  میزان مصرف S-2000 نیم  در هزار  وزن سیمان مصرفی می باشد. (همواره پیشنهاد می گردد جهت حصول نتایج بهتر قبل از مصرف، آزمایش های کارگاهی صورت گیرد).

خواص و مزایا سوپر هوازا در مشهد

1- افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و یخ

2- کاهش نفوذ پذیری بتن و کاهش طول لوله های مویین

3- جلوگیری از جداشدگی شن و ماسه (ایجاد بتن خمیری)

4- جاوگیری از آب اندازی بتن

5- امکان کاهش آب مصرفی بدون کاهش کارایی بتن

6- سازگاری با تمامی تیپهای سیمان

کاربرد سوپر هوازا در مشهد

1- بتن هایی که در مجاورت سیکل های ذوب و یخ قرار دارند نظیر کانالهای آب، پیاده روها، بزرگراه ها و ….

2- جداول بتنی، عرشه پل ها و بتن سردخانه ها

 

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

میزان مصرف :

سوپر هوازا در مشهد ،میزان هوای تولیدی بتن باید بین 3 تا 6 درصد باشد که این میزان با توجه به نوع سیمان، دما، زمان میکس  بتن و… توجه به شرایط اعلام شده  میزان مصرف S-2000 نیم  در هزار  وزن سیمان مصرفی می باشد. (همواره پیشنهاد می گردد جهت حصول نتایج بهتر قبل از مصرف، آزمایش های کارگاهی صورت گیرد).