سیستم قالب بندی مدولار

قالب بندی مدولار

سیستم قالب فلزی مدولار در ( مشهد) برای سهولت.در اجرای عملیات قالب بندی.طراحی شده.و دارای.مزایای.زیر است.

الف- سهولت در نصب و باز کردن.

در این سیستم ترکیب پانلهای.پیش ساخته و اتصال آن ها به وسیله گوه های.و گیره ها به جای پیچ و مهره استفاده گردیده است.

یکپارچه نمودن.آن ها توسط لوله ها و پشت بند ها.صورت می گیرد ونصب و باز کردن.این سیستم به راحتی صورت گرفته.و نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد.

 

قالب بندی مدولار دو طرفه، سیستم قالب بندی مدولار،قالب فلزی مدولار در مشهد

ب- کاربردهای مختلف

پانل ها طوری طراحی شده است. که از هر جهت و از هر نقطه قابل اتصال.به یکدیگر می باشند. و این انعطاف پذیری باعث می شود. که در کلیه سازه های.بتنی نظیر دیوار و فندانسیون و ستون و سقف و تیر و پل و مخازن مورد استفاده قرار بگیرد.ضمنا این پانل ها ده ها بار قابل استفاده مجدد هستند.

ج- سهولت حمل ونقل.

به علت وزن کم پانل ها این سیستم به راحتی قابل حمل و نقل می باشد. و وزن متوسط هر متر مربع آن حدود 40 کیلوگرم می باشد.

 پانل ها مسطح

 

بدنه این قالب ها از ورق ضخامت 3 میلی متر ساخته می شود. و در اطراف آنها تسمه هایی از ورق 5 میلی متر قرار می گیرد. که این تسمه ها دارای پانچ هایی به شکل مستطیل به ابعاد 2/4*1/2 سانتیمتر می باشند. و محور تا محور 5 سانتیمتر است.که توسط دستگاه پرس ایجاد شده است.و این امکان را می دهد.که بتوان اتصالات پشت پانل. را در هر کجا به صورت دلخواه نصب کرد.

 

پانل های مسطح،قالب های مسطح و صاف ، قالب فلزی مدولار در مشهد

اجزای سیستم قالب بندی مدولار.

اجزای قالب بندی مدولار، اتصالات قالب بندی، لوازم قالب بندی، قالب فلزی مدولار در مشهد
اتصال پانل های مدولار به یکدیگر

همانطوری که در شکل نمایش داده شده است. برای اتصال پانلها به یکدیگر از پین و گوه استفاده می شود.به منظور در یک راستا قراردادن. پانل ها و ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل فشار جانبی بتن از لوله داربستی به عنوان پشت بند افقی استفاده می شود.این لوله ها. با گیره کوتاه به پانل ها متصل می شوند.بستن این گیره ها. بسیار سریع است. و دارای استحکام کافی نیز می باشد.به طوری که در اثر حمل ونقل قالب به طور یکپارچه.این قطعات ازهم باز نمی شود.

 

نحوه ی اتصال قال ها به یکدیگر،اتصال قالب با لوله،اتصال قالب با پین و گوه ،قالب فلزی مدولار در مشهد
تراز کردن.

برای در یک راستا قرار دادن. قالب فلزی مدولار در (مشهد) از نظر عمودی (جهت شاقول نمودن) می توان.از یک ردیف لوله دیگر عمودی بر این لوله ها استفاده کرد.که با گیره لوله قابل اتصال به پانل ها می باشد.در ضمن در اجرای بعضی از سازه هایی که فشار جانبی بتن بیشتر از حد معمول است. می توان به جای لوله داربستی از قوطی و ناودانی و یا تیر آهن به همراه گیره بلند استفاده نمود.

سازه های سنگین.

برای اجرای سازه های سنگین و مرتفع و نیز در موارد تکراری که باز و بسته کردن. پانل ها وقت گیر است .از تعدادی سولجر به جای لوله های عمودی استفاده می شود.که می توان قطعات بزرگی از قالب ها را مونتاژ کرده. با جرثقیل به راحتی جابه جا نمود.سولجر مقاومت قالب را برابر فشار جانبی تا چند برابر افزایش می دهد.

 

اتصال سولجر توسط بلت عصایی،پایداری پانل دیوار توسط جک شاقول کننده ، قالب فلزی مدولار در مشهد

 مهارفشار جانبی بتن .

با توجه به فشارهای جانبی هر سیال به دیوارهای پیرامون خود بتن نیز به سطح عمودی و جانبی قالب ها خود فشار هیدرواستاتیک وارد می نماید.برای پایداری قالب در مقابل این گونه فشارها با توجه به ضخامت دیوارها از بلت در اندازه های مختلف استفاده می شود.به منظور استفاده از بلت ها پانل های سوراخ دار پیش بینی. شده است.که فاصله ارتفاعی این سوراخ ها ازیکدیگر 50 سانتیمتر می باشد.

قالب بندی دیوار با استفاده از دولوله با واشر دولوله،قالب بندی با سولجر و واشر کاس، قالب فلزی مدولار در مشهد

 اجزای استفاده شده قالب های مدولار برای دیوار بتنی با ارتفاع بلند

اجرای دیوار بتنی با ارتفاع بلند در یک مرحله قالب بندی میسر نمی باشد.لذا باید با استفاده از پانل های.مسطح و اتصال آن ها با یکدیگر با لوله ها وسولجرها.تشکیل یک پانل یکپارچه صلب می دهد.که این پانل به راحتی با جرثقیل در ارتفاع مورد نظر نصب می شود.

و این امر با به کار.بردن.براکت.و متعلقات آن.امکان پذیر.می شود.در واقع.براکت.سکوی.افقی.است. که بر روی.دیوار.نصب.می شود.و عهده دار.وظایف زیر.می باشد.

وظایف براکت.

1- حذف داربست بندی تا ارتفاع مورد نظر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه و زمان.

2- تکیه گاه برای جک های شاقول کننده فراهم می آورد.

3- مکانی برای عبور و مرور ایجاد می کند.

4- نشیمن گاه قالب را فراهم می آورد.

براکت،نحوه نصب قالب با استفاده از براکت، قالب فلزی مدولار در مشهد

 نحوه نصب براکت، قالب فلزی مدولار در مشهد

قالب مدولار ستون.

برای ایجادستون بتنی با مقاطع مختلف می توان. از پانل های مدولار و کنج های بیرونی.و اتصالات از قبیل پین و گوه و گیره و قید استفاده نمود .پیشنهاد می شود .جهت جلوگیری از پیچیدگی قالب بتون ضمن استفاده.از قید اندازه ارتفاعی کنج های بیرونی با پانل ها میانی یکی نباشد.

قالب ستون،کنج بیرونی جهت اجرای ستون،کاربرد قید جهت اجرای ستون،

 اجرای قالب بندی فونداسیون با قالب مدولار.

اجرای قالب بندی.انواع فونداسیون از قبیل گسترده و نواری و منفرد.با استفاده. از پانل های مسطح. و کنج های داخلی و خارجی و پشت بند افقی و نبشی پانچ شده.و سایر اتصالات مدولار به راحتی امکان پدیر است.در تصویر جزئیات و نحوه مونتاژ .قالب فونداسیون.مشخص شده است.

قالب بندی فندانسیون با قالب و کنج داخلی و خارجی،

 اجرای تیر و دال

با ترکیب قطعات سیستم قالب فلزی مدولار در ( مشهد) می توان. قالب بندی.انواع سقف.نظیر.سقف های. یکپارچه،اعم از دال های.یک طرفه و دال های .دوطرفه و همچنین سقف های تیرچه بلوک.را به راحتی انجام داد.اتصال پانل کف پوتر.به پانل های آویز.که می تواند.با نبشی پانچ شده و یا کنج.بیرونی.صورت می گیرد.در کفراژبندی.انواع.جک های.سقفی.داربست.مدولار.استفاده.می گردد. نحوه قالب بندی تیرهای بتنی ،

 پانل های کمانی.

برای اجرای سازه های.مدور با قطر بیش از 2 متر و کمتر.از 7/5 متر از پانل های.کمانی استفاده می شود. زیرا پانل های.کمانی.همان پانل استاندارد می باشند. با این تفاوت که فاقد تسمه های افقی می باشد.. و پشت بندهای افقی این پانل ها. توسط دستگاه.نورد قوس داده می شود.سیکابتن.با توجه به درخواست.مشتری.انواع.این پانلهای.کمانی.را در اختیار.مشتریان قرار می دهد.

نحوه اجرای قالب های کمانی ،جزئیات قالب دیوار قوسی ،