قالب ستون گرد

یکی از مهمترین قسمت هایی که در یک سازه بتنی مورد استفاده قرار می گیرد،قالب ستون گرد و دایره ای در مشهد است.که خود زیر مجموعه ای از مجموعه ی وسیع قالب های مدولار می باشند.در برخی موارد به جای قالب های گرد از قالب های کمانی در پروژه ها استفاده میشود که با کیفیت پایینی روبه رو خواهید بود ، قالب ستون گرد به عنوان یک قالب فلزی بتن جهت سازه هایی با قطر کمتر از 2 متر مورد استفاده قرار می گیرد. قالب ستون گرد و دایره ای در مشهد از ورق با ضخامت 3 میل تولید می شود.علت استفاده از قالب فلزی ستون گرد و دایره ای در مشهد عدم امکان استفاده از قالب بتن های کمانی می باشد.
قالب ستون گرد از دو نیم دایره (دو هلال 180 درجه) ساخته می شود به طوری که این دو نیم دایره توسط پین و گوه یا کلمس داکتیل (کلمس فولادی نشکن) به یکدیگر متصل می شوند. مقاومت کلمس ها بالا می باشد و برای اینکه در محل خود قرار بگیرد از چکش استفاده می شود. اتصال این قالب با قالب های دیگر در ارتفاع توسط پیچ و مهره های با قطر 14 میلی متر انجام می شود. خود این نوع قالب از دو قسمت تشکیل شده است. این دو قسمت جدار قالب و کلاف یا قید است.بالاترین بخش هر ستون را سرستون می گویند که برای انجام آن هم از قالب سرستون استفاده می شود.

قالب های منحنی و قوسی

برای اجرای سازه های بتنی مانند مخازن و سیلوها می توان از قالب های قوسی و کمانی استفاده می شود.قالب های کمانی همانند قالب های مدولار در اندازه ها و ابعاد مختلف ساخته می شود.و توسط گیره متوسط به لوله نورد شده متصل می گردند.قالب بندی دیوارها با مقاطع قوسی به دو صورت امکان پذیر می باشد.در روش اول که قطر قوس مورد نظر زیاد است و می توان به روش چند ضلعی قالب بندی کرد.با استفاده از قالب مدور و لوله های.پشت.بند.نورد.شده.دیوار.قالب.بندی.می گردد. در.حالت.دوم.که.قطر.قوس.مد.نظر.کم.می باشد.از.قالب های.مدور.کمانی.استفاده.می شود.