قالب فیلر در مشهد

 

قالب فیلر نو و کارکرده

قالب فیلر در مشهد.جهت اجاره و فروش.موجود است.قالب فیلر در مشهد.جهت اجاره و فروش موجود است.

در موارد بسیاری اجرای قالب بندی مخصوصا در سازه دیوار های زاویه دار و سر ستون ها که قالب بندی از چند قطعه شروع می شود و به همدیگر میرسند ممکن است فاصله هایی ایجاد شود که نیاز به یک پرکننده دارد.منظور از پرکننده همان فیلر می باشد. این پرکننده ها دارای مقاطع و سیستم قالب بندی مختلفی می باشند.

مثلا برای پر کردن فواصل بسیار کم از فیلر قالب استفاده میشود. که در مواردی که امکان باز شدن قالب ها به دلیل محدود بودن فضای وجود ندارد. استفاده کردن از این پرکننده ها کاری ضروری می باشد.در مواقعی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار نمی تواند‌. سطح مورد نظر را پوشش دهد‌.برای تسهیل در باز کردن قالب‌ها‌، از فیلر ها استفاده می‌شود‌.

قالب فیلر ( در مشهد) دارای کاربردهای متعددی می باشند.فیلر‌ها دارای این مزیت می‌باشند.که در فضاهای محدود قالب‌بندی که امکان باز شدن قالب بدون ایجاد آسیب بر بتن یا قالب‌ها وجود ندارد.این فضا را فراهم ساخته و جهت ترمیم قالب‌بندی سطوح با عرض کمتر از ۱۰ سانتیمتر قابل استفاده خواهند بود.

موارد استفاده

در مواردی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار جوابگوی سطح مورد نظر نبوده و سفارش پانل غیر استاندارد نیز به دلایل فنی و اقتصادی توجیه پذیر نباشد.از فیلرها جهت پرکردن فضای خالی استفاده می شود. در مواردی که قطعات مدولار بصورت پانل های بزرگ به یکدیگر مونتاژ شده تا به کمک جرثقیل به جبهه کاری جدید منتقل گردند. فاصله بین پانل های اصلی با فیلر پر گردد.

تا برای حمل و نقل به راحتی جابجا گردند. و پس از پایان کار بتن ریزی نیز بتوان پانل ها را به سهولت از سطح بتن جدا نمود .در بتن ریزی مقاطع بسته و دال ها ، فیلرها به دلیل تسهیل در بازشدن قالب ها موثر بوده و بسیار توصیه می گردند. در.بسیاری.از.موارد.خصوصا.سازه های.دایره ای و.دال ها.که.قالب.بند.آن.از.دو.یا.چند.نقطه.شروع.می شود.

قالب فیلردر مشهد.نو و کارکرده جهت اجاره و فروش موجود است. لطفا تماس بگیرید.