قالب فیلر:


در مواقعی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار نمی تواند‌، سطح مورد نظر را پوشش دهد‌، یا برای تسهیل در باز کردن قالب‌ها‌، از فیلر استفاده می‌شود‌. فیلرها دارای کاربردهای متعددی می باشند. فیلر‌ها دارای این مزیت می‌باشند که در فضاهای محدود قالب‌بندی که امکان باز شدن قالب بدون ایجاد آسیب بر بتن یا قالب‌ها وجود ندارد این فضا را فراهم ساخته و جهت ترمیم قالب‌بندی سطوح با عرض کمتر از ۱۰ سانتیمتر قابل استفاده خواهند بود. در مواردی که هیچ ترکیبی از قالبهای مدولار جوابگوی سطح مورد نظر نبوده و سفارش پانل غیر استاندارد نیز به دلایل فنی و اقتصادی توجیه پذیر نباشد ، از فیلرها جهت پرکردن فضای خالی استفاده می شود .
در مواردی که قطعات مدولار بصورت پانل های بزرگ به یکدیگر مونتاژ شده تا به کمک جرثقیل به جبهه کاری جدید منتقل گردند ، فاصله بین پانل های اصلی با فیلر پر گردد تا برای حمل و نقل به راحتی جابجا گردند و پس از پایان کار بتن ریزی نیز بتوان پانل ها را به سهولت از سطح بتن جدا نمود .در بتن ریزی مقاطع بسته و دال ها ، فیلرها به دلیل تسهیل در بازشدن قالب ها موثر بوده و بسیار توصیه می گردند .در بسیاری از موارد، خصوصا سازه های دایره ای و دال ها که قالب بندی آن از دو یا چند نقطه شروع می شود،زمانی که پانل ها در یک نقطه به هم می رسند بین آنها فاصله ای ایجاد می شود که برای پرکردن این فواصل از فیلر استفاده می شود.
قالب های مدولار دارای ابعاد با مضارب 5 سانتی متر بوده و ساخت قالب مدولار غیر استاندارد برای پر کردن فاصله ایجاد شده مقرون به صرفه نیست. فیلر ها دارای مقاطع مختلف می باشند ودر سیستم قالب بندی کاربردهای مختلفی دارند.