کاربردها:

برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.

 

ویژگی های پروفیل:

جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.

 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.