واتراستاپ لوله ای انقباض

واتراستاپ لوله ای انقباض واتراستاپ انقباظی سری Q

کاربردها:

برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.

 ویژگی های پروفیل:

جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.

 این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

کاربردها:واتراستاپ لوله ای انقباض برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.کاربردها:واتراستاپ لوله ای انقباض برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.کاربردها:واتراستاپ لوله ای انقباض برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.کاربردها:واتراستاپ لوله ای برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.

 

کاربردها:واتراستاپ لوله ای برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.

کاربردها:واتراستاپ لوله ای برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.کاربردها:واتراستاپ لوله ای برای نقاط حساس با ضریب آب بندی بسیار بالا و عدم کنترل مناسب واتراستاپ های معمولی استفاده می شود.ویژگی های پروفیل:جذب و تخلیه انرژی های احتمالی با ضریب آب بندی بیشتر و کاربری و کنترل آسانتر.