اسپیسر بتنی ( جایگزین اسپیسر پلاستیکی )

اسپیسر بتنی : به گفته متخصصان صنعت ساخت و ساز، در سازه های بتن مسلح، قرار گرفتن میلگردها در محلی که نقشه های اجرایی تعیین کرده است اهمیت بسزایی در عملکرد سازه طراحی شده، حفظ کیفیت و مقاومت این سازه ها دارد. از طرفی عواملی چون اکسیژن، رطوبت، کلر، سولفاتها و سایر عوامل خورنده محیط می توانند با نفوذ به درون بتن و تماس با میلگردها باعث سرعت بخشیدن به خوردگی میلگردها شده و از عمر مفید سازه بکاهند . این در حالی است که پوشش بتنی روی میلگرد می تواند به عنوان مهم ترین عامل جلوگیری از خوردگی محسوب شود.
اسپیسرهای بتنی که جدید ترین نسل اسپیسرها می باشند با مقاومت فشاری بالای خود، با فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش بتن کافی، نقش چشمگیری در افزایش  عمر سازه های بتنی دارند. فاصله نگهدارهای بتنی علاوه بر دارا بودن مزایای سایر انواع اسپیسرها بسیاری از عیوب و نقاط ضعف  نسل های قبلی را برطرف نموده و موجب کاهش عوامل آسیب رسان به بتن ناشی از به کارگیری اسپیسرهای غیر بتنی شده است. به طور کلی به کارگیری این نوع اسپیسر افزایش مقاومت بتن و عمر سازه را بهمراه خواهد داشت. جهت درک بهتر این موضوع نخست به مقایسه پارامترها و بررسی  برخی نقاط ضعف استفاده از اسپیسرهای رایج در سازه های بتنی (نوع پلاستیکی) می پردازیم و سپس به تشریح ویژگی های نوع بتنی پرداخته می گردد.
مقایسه پارامترها
1- چسبندگی : یکی از معایب اسپیسرهای پلاستیکی اختلاف در جنس اسپیسر(پلاستیک) و بتن می باشد که این امر موجب عدم وجود چسبندگی کافی در مرز اسپیسر و بتن شده و لذا رطوبت و یون های مخرب از مرز مذکور به داخل بتن راه می یابد. این امر با افزایش سطح نمایان اسپیسر(مرز بین اسپیسر و بتن) تشدید می شود.
2- ناسازگاری های حرارتی: هرنوع پلاستیک ضریب انبساط خطی متفاوتی دارد و تمامی آنها ضریب انبساطی بسیار متفاوتی با بتن دارند، بنابراین با هر سیکل دمایی پتانسیل پیدایش ترک های ریز در بتن یا پلاستیک افزایش می یابد. ضریب انبساط حرارتی اسپیسرهای پلاستیکی حدود ۱۶ برابر بتن است که این اختلاف در زمان کاهش دما و تغییر حجم بتن و اسپیسر منجر به گسترش ترک در مرز اسپیسر و بتن خواهد شد. لازم به ذکر است عرض ترک با افزایش دمای بتن ریزی بزرگتر می شود. همچنین این عامل در بسیاری از موارد سبب نمایان شدن اسپیسر و کاهش صیقلیت سطح و درنتیجه کاهش زیبایی می گردد.
3- مقاومت فشاری : مقاومت فشاری اسپیسر بتنی در مقایسه با نوع پلاستیکی آن بسیار بالاتر می باشد و بسته به نوع جنس پلاستیک و ترکیبات استفاده شده در اسپیسر و میزان مواد اولیه بکار رفته برای تواید یک اسپیسر(وزن) مقاومت فشاری اسپیسر های پلاستیکی به میزان زیادی از یک تولیدکننده با تولیدکننده دیگر تفاوت می کند. این امر دو نتیجه را در پی خواهد داشت:
3-1- شکست یا له شدگی (Crush) اسپیسرها بدلیل عدم تحمل لازم تحت بارهای وارده، حتی در شرایط استاندارد اسپیسرگذاری
3-2- کاهش مقاومت فشاری کل بتن حاوی این نوع اسپیسر
4- مقاومت حرارتی (fire resistance): اسپیسر های پلاستیکی در مقایسه با اسپیسرهای بتنی مقاومت حرارتی بسیار پایین تری داشته و در مواجهه با حرارت و آتش تغییر شکل می دهند.
 • نتیجه گیری:

استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی منجر به تشدید نفوذپذیری موضعی در ناحیه قرارگیری اسپیسر می گردد. در نتیجه عناصر مهاجم به سهولت به آرماتور دست می یابند و فرآیندهای شیمیایی مخرب بسیار سریعتر از زمان پیش بینی شده آغاز می شود. این موضوع می تواند پتانسیل خوردگی را افزایش و عمر سرویس دهی پیش بینی شده سازه را کاهش دهد. لذا استفاده از اسپیسرهای بتنی با هدف افزایش عمر سازه و محافظت از تخریب آن قویا توصیه می شود.

 • کلیه سایت های ساخت و ساز(construction sites)
 • کارخانجات تولید محصولات پیش ساخته(precast plants)
 • پساب های صنعتی و آب های زاید (مناسب جهت محیط های اسیدی) (wastewater works)
 • تونل سازی(tunnel constructions)
 • بتن ریزی صیقلی جهت تامین احتیاجات مهم معماری از قبیل رنگ و صیقلیت سطح(exposed concrete)
 • تاسیسات آب آشامیدنی(drinking water applications)
 • مقاومت فشاری بالا و مقاوم در برابر له شدگی
 • تعداد کمتر اسپیسر مورد استفاده در سازه به ازاء هر متر مربع نسبت به اسپیسرهای پلاستیکی
 • انتقال ایمن نیروهای استاتیکی به بتن
 • پیوستگی عالی با بتن. پیوستگی بسیار بالای بتن به بتن به نحوی که هیچ شکاف مویی بین اسپیسر و بتن مجاور آن شکل نمی گیرد.
 • نفوذ ناپذیری بسیار بالا در برابر آب و کلراید آهن
 • مقاومت فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا
 • مقاومت بالا در برابر حرارت و آتش مطابق با بالاترین سطح الزامات تعیین شده در EN135001-1:2002 class1
 • تولرانس ابعادی دقیق و ثابت و عدم شکل پذیری در برابر نوسنات دمایی
 • نصب سریع و آسان به همراه حالات مختلف تثبیت
 • قابلیت تولید در اشکال و ابعاد مختلف و در زمان کوتاه
 • صرفه بیشتر اقتصادی با کاهش هزینه های خرید اسپیسر و هزینه های ناشی از عیوب استفاده اسپیسرهای پلاستیکی (در بالا ذکر گردید) که موجب کاهش عمرمفید سازه می گردند.
 • مدت نگهداری : 10 سال
 • شرایط نگهداری : دور از رطوبت و بارندگی و تابش نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری : 0 الی 30+ درجه سانتی گراد
 • نوع بسته بندی : کارتن
 • این محصول آتشزا نیست.
 • جهت نصب و استفاده حتما از دست کش و ابزار مناسب استفاده نمایید.
 • از قرار دادن بیش از 5 کارتن روی یکدیگر خودداری نمایید