مهره خروسکی

 


مهره خروسکی (در مشهد)یا همان (مهره بولت) برای مهار بولت همراه با واشر کاس یا همان (پشت بند سولجر) در صورتی که برای پشت بند قالب بتن از سولجر استفاده شود.و یا با واشر دولوله در صورتی که برای پشت بند قالب از لوله استفاده شود.به کار می رود. نحوه استفاده کردن به این صورت است.که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب فلزی بتن عبور میکند.و توسط خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود.و توجه داشته باشید.که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب ایجاد می شود.
مهره های خروسکی و واشر کاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند.تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند. به این دلیل آلیاژ مهره خروسکی(مهره بلت) باید از چدن نشکن (داکتیل) باشد تا هم بتواند فشار زیادی را تحمل کند.و هم اینکه در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد.

جنس مهره های خروسکی

برای اینکه مهره ها را بتوان به دفعات در پروژه های مختلف استفاده کرد.مهره ها دو زایده بالا آمده با لبه هایی نرم دارند.که به آسانی می توان با دست ، قسمت سوراخ مهره را روی پیچ قرارداد.و با دست آن را به سرعت حول پیچ چرخاند. باز کردن آن نیز اگر زیاد سفت نشده باشد.و یا اگر پیچ زنگ نزده باشد کار بسیارآسانی است. اکثر مهره های خروسکی(در مشهد) آبکاری شده و سفید هستند .

کاربرد خروسکی

در دیوار های دو طرفه برای اینکه دیوار زمان بتن ریزی از هم جدا نشود. بولتی میان دیوار استفاده می شود.و به.صورت.افقی.از.هر.دو.قالب عبور داده می شود. مهره سر بولت بسته و پشت واشر قرار می گیرد. البته در جاهای دیگر هم استفاده می شود. از دیگر.استفاده های.مهره خروسکی می توان اتصال.سولجر.توسط.بولت عصایی به پانل دیوار را نام برد. در این حالت سولجر توسط عصایی به دیوار.متصل می شود.و توسط.مهره بولت سفت می گردد. در.این.حالت.کل.قالب های.دیوار.به.صورت.یکپارچه در.می آید. و.می توان.توسط.جرثقیل.جا به جا.کرد.

مهره خروسکی(در مشهد) جهت فروش و اجاره،تعداد بالا موجود است.ارسال بار به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن،امکان پذیر است.

مهره خروسکی(در مشهد) جهت فروش و اجاره،تعداد بالا موجود است.ارسال بار به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن،امکان پذیر است.