مهره خروسکی

 


مهره خروسکی یا همان (مهره بولت) برای مهار بولت همراه با واشر کاس یا همان (پشت بند سولجر) در صورتی که برای پشت بند قالب بتن از سولجر استفاده شود و یا با واشر دولوله در صورتی که برای پشت بند قالب از لوله استفاده شود به کار می رود. نحوه استفاده کردن به این صورت است که بولت از سوراخ ایجاد شده در قالب فلزی بتن عبور میکند و توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود و توجه داشته باشید که به علت فشار زیادی که بر اثر بتن ریزی روی قالب ایجاد می شود.
مهره خروسکی و واشر کاس باید از کیفیت مرغوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند. به این دلیل آلیاژ مهره خروسکی(مهره بلت) باید از چدن نشکن (داکتیل) باشد تا هم بتواند فشار زیادی را تحمل کند و هم اینکه در برابر زنگ زدگی مقاوم باشد.
برای اینکه مهره خروسکی را بتوان به دفعات در پروژه های مختلف استفاده کرد.مهره های خروسکی دو زایده بالا آمده با لبه هایی نرم دارند که به آسانی می توان با دست ، قسمت سوراخ مهره را روی پیچ قرارداد و با دست آن را به سرعت حول پیچ چرخاند .باز کردن آن نیز اگر زیاد سفت نشده باشد و یا اگر پیچ زنگ نزده باشد کار بسیارآسانی است .اکثر مهره های خروسکی آبکاری شده و سفید هستند .