نبشی پانچ :

*انواع نبشی پانچ ورقی در مشهد جهت فروش و اجاره موجود می باشد.*نبشی پانچ شده از گروه کنج ها بوده با این تفاوت که هیچ تغییر اندازه ای در قالب بندی بتن ایجاد نمی کند.این قطعه به عنوان کنج بیرونی استفاده می شود.وظیفه این قطعه فقط اتصال دو قالب عمود برهم در قسمت خارجی است. در این حالت سطح خارجی بتن بصورت تیز و آسیب پذیر خواهد بود.به همین دلیل برای جلوگیری از این امر و داشتن سطح خارجی با پخ مناسب می توان از انواع کنج ها استفاده کرد. بیشترین کاربرد نبشی پانچ اتصال قالبهای آویز به قالبهای کف پوتر در قالب بندی تیرها می باشد .

مشخصات فنی :

این محصول در دو عرض لبه 5 و 6 سانت و ضخامت 3 و 4 میل تولید میشود. بسته به نیاز مشتری از طول 1متر تا 3 متر قابل ارائه می باشد .این محصول هم با ورق نورد شده و هم با نبشی فابریک تولید می شود.با توجه به افزایش قیمت ورق و در نتیجه افزایش قیمت نبشی در سال های اخیر کارخانه های مختلف برای ایجاد بحث رقابت بیشتر در بازار، اقدام به تولید این محصول در ضخامت های می نمایند.که نبشی با ضخامت 4 میل به دلیل ضخامت مناسب و دوام بالاتر بیشترین استفاده را در میان قالب بندها دارد.

خرید و فروش و اجاره انواع نبشی پانچ ورقی و فابریک در اندازه های مختلف.با قابلیت ارسال بار به سراسر کشور در کوتاهترین زمان .

*این محصول در دو عرض لبه 5 و 6 سانت و ضخامت 3 و 4 میل تولید میشود. بسته به نیاز مشتری از طول 1متر تا 3 متر قابل ارائه می باشد .این محصول هم با ورق نورد شده و هم با نبشی فابریک تولید می شود.با توجه به افزایش قیمت ورق و در نتیجه.افزایش.قیمت.نبشی در سال های.اخیر کارخانه های.مختلف. برای ایجاد.بحث.رقابت.بیشتر.در بازار. اقدام. به تولید. این محصول.در ضخامت های. می نمایند.که.نبشی.با.ضخامت.4.میل.به.دلیل.ضخامت.مناسب.و.دوام.بالاتر.بیشترین.استفاده.را.در میان.قالب.بندها.دارد.*

خرید و فروش و اجاره انواع نبشی پانچ ورقی در مشهد در اندازه های مختلف. با قابلیت ارسال بار به سراسر کشور در کوتاهترین زمان.