نبشی پانچ

نبشی پانچ :

نبشی پانچ شده از گروه کنج ها بوده با این تفاوت که هیچ تغییر اندازه ای در قالب بندی بتن ایجاد نمی کند این قطعه به عنوان کنج بیرونی استفاده می شود.وظیفه این قطعه فقط اتصال دو قالب عمود برهم در قسمت خارجی است و در این حالت سطح خارجی بتن بصورت
تیز و آسیب پذیر خواهد بود . بیشترین کاربرد نبشی پانچ اتصال قالبهای آویز به قالبهای کف پوتر در قالب بندی تیرها می باشد .

مشخصات فنی :

نبشی پانچ در دو عرض لبه 5 و 6 سانت و ضخامت 3 و 4 میل تولید میشود و بسته به نیاز مشتری از طول 1متر تا 3 متر قابل ارائه
می باشد .این محصول هم با ورق نورد شده و هم با نبشی فابریک تولید می شود.