انواع واتراستاپ های PVC تخت و حفره دار

واتر استاپ Water Stop (نوار آب بند) جهت جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی
واتراستاپ
نوار آب بند مخصوص جلوگیری. از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی در طرح ها و ابعاد مختلف برای نیازهای. مختلف استفاده می شود. واتراستاپ تخت و واتر استاپ حفره دار تولیدی را میتوان. با استانداردهای جهانی زیر مورد ارزیابی قرار داد.
 • ASTM D 412,ASTM D 2240,ASTM D 624, ASTM D 638 , CRD C 570 , CRD C 572 , CRD C 573

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
خصوصیات:

1- مقاومت کششی بالاتر از استاندارد.

2- نصب آسان در بازه دمایی 10- تا 70+ درجه سانتیگراد.

3- انعطاف پذیری بالا.

4- مقاومت در برابر PH های قلیایی طی استاندارد CRD C 572

5- دارا بودن عمری برابر عمر سازه.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

1- برای جلوگیری از عبور آب در سازه های اجرایی و انبساطی سازه ها کاربرد دارند.

2- در سدها ، مخازن و کانال های آب و تونل ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

3- سازه های هیدرولیکی هم یکی از جاهایی است. که واتراستاپ ها در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

.

.

.

.

.

.

.

.

واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.

.

.

.

.

.

.

.

.

نصب:

واتراستاپ تخت و حفره دار .را در محلی که پیش بینی قطع بتن شده است. قرار میدهیم.به طوری که نیمی از عرض آن در بتن ریزی. اولیه و نیمه دیگر در بتن ریزی بعدی قرار گیرد.برای اتصال و ثابت سازی واتراستاپ تخت و حفره دار در سازه ها ، از گیره هایی که به این منظور طراحی. شده است. استفاده نمایید. در ضمن هر متر طول جهت اتصال به آرماتور نیاز به 4 عدد گیره دارد.
.

.

.

.

.

.

.

انواع اتصال

می توان به دو روش جوش گرم و سرد. دو لبه واتراستاپ را به یکدیگر جوش داد.

1- جوش گرم

دو طریق در این روش وجود دارد :

1- مدل. لب به لب که به وسیله المنت شمشیری صورت میگیرد.

2- مدل. over lap که به وسیله المنت تبری انجام میشود.

2- جوش سرد :

در این روش ابتدا آج های 50 – 30 سانتیمتر از دو لبه واتراستاپ را به وسیله کاتر جدا می نمائیم. وسپس دو طرف بدون آج را به چسب PU آغشته می کنیم. سپس وزنه ای حدود  50 کیلوگرم را به مدت 12 – 8 ساعت روی  آن قرار می دهیم.و پس از سپری شدن زمان مناسب، واتراستاپ را در جای خود نصب نمایید.

محصولات تولیدی این شرکت در حلقه های 25 متری عرضه میگردد. و بنا به سفارش تا طول 100 متر قابل عرضه میاشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مقاومت های اعلامی واتراستاپ های تولیدی در صورت نگهداری در بسته بندی اصلی و  با کشیدن چادر ( برزنت ) جهت حفاطت از تابش خورشید ، اکسیژن و ازن به مدت 6 ماه پایدار خواهد بود.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

**********

واتراستاپ

واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده. در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی. به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی. استفاده می شود.

واتراستاپ

که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ.عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت.استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود.و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.

واتراستاپ

واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده. در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود.و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.

واتراستاپ

که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.

واتراستاپ

که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.

واتراستاپ

که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.واتراستاپ ها به طور کلی به دو دسته واتراستاپ های تخت که جهت استفاده در درزهای اجرایی به کار می رود. و واتراستاپ های حفره دار که جهت استفاده در درزهای انبساطی استفاده می شود.که بنا به نیاز پروژه میتواند. دیواری و یا کف خواب باشد. پس از انتخاب واتراستاپ،عرض و ضخامت آن نسبت به ارتفاع سازه و ضخامت بتن انتخاب می گردد.

**********

واتراستاپ.سری I.

واتراستاپ های.درز انقطاع داخلی.

واتراستاپ. سری D-O.

واتراستاپ های.درز انبساط داخلی.

واتراستاپ.سری FL.

واتراستاپ های.درز انقطاع کف.

واتراستاپ.سری E.

واتراستاپ های.دمبلی.

.

واتراستاپ.سری L.

واتراستاپ.درز انقطاع گوشه خارجی.

واتراستاپ.سری I-T.

واتراستاپ های.درز انقطاع داخلی.

واتراستاپ.سری D-OM.

واتراستاپ های.درز انبساط داخلی.

واتراستاپ.سری FD.

واتراستاپ های.درز انبساط کف

واتراستاپ.سری Q.

واتراستاپ های.لوله ای انقباض.

واتراستاپ.با کاربرد خاص.

برای سازه های خاص.

واتراستاپ. سری I-E.

واتراستاپ های. درز انقطاع داخلی

واتراستاپ.سری D-E.

واتراستاپ های.درز انبساط داخلی.

واتراستاپ. سری FD-L.

واتراستاپ های.درز انبساط کف.

 

واتراستاپ.سری محافظ.

پروفیل های متراکم.

واتراستاپ.سری LD.

واتراستاپ.درز انبساط گوشه خارجی.

واتراستاپ.سری D.

واتراستاپ های.درز انبساط.

واتراستاپ. سری F.

واتراستاپ های.درز انقطاع کف.

واتراستاپ .سری O.

واتراستاپ های دمبلی تمام آجدار.

واتراستاپ.سری E.

واتراستاپ های.دمبلی.

واتراستاپ.سری N.

واتراستاپ های.درزهای سطح.

واتراستاپ.هیدروفیلی.

قابلیت انبساط.تا چند برابر حجم اولیه.

اطلاعات کاربردی

روش صحیح اتصال

دو لیه واتراستاپ

انواع ابزار آلات اتصال واتراستاپ

اتصالات واتراستاپ

جدول مقاومت

در برابر مواد شیمیایی