واتراستاپ درزهای سطح سری N

کاربردها:

برای درزهای انتهایی از درزهای حرکتی در سازه های آبی (درزهای سطح) استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:

برای تکمیل سیستم (بیشتر از دو عاج) با واتراستاپ درز داخلی یا خارجی (خاتمه بصری و محافظت از درز) استفاده می شود.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.