واتراستاپ درز انقطاع داخلی I

کاربردها:

برای درز انقطاع در بناهای بتنی مثل کف ها و اتصالات دیوار کاربرد دارد.

ویژگی های پروفیل:

برای نصب آسان واتراستاپ های درز انقطاع ،گیره های مخصوص واتراستاپ یا حلقه های برنجی را بر حسب نیاز به کار می بریم. 

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.