درز انقطاع کف سری F-L

واتراستاپ درز انقطاع کف

کاربردها:

واتراستاپ درز انقطاع کف یک از انواع واتراستاپ ها است. که مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.

ویژگی های پروفیل:  برای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ.

این محصول تحت لیسانس کمپانی BESAPLAST آلمان تولید می گردد.

ارسال به سراسر کشور
تلفن تماس :
۰۹۱۵ ۹۷ ۹۹ ۵۱۱
۰۹۳۸ ۰۶۸ ۲۹ ۱۸
سلیمانی

***واتراستاپ درز انقطاع کف یک از انواع واتراستاپ ها است. که مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.یکی از ویژگی های پروفیل این است.که دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ می باشد.واتراستاپ درز انقطاع یکی از انواع واتراستاپ ها است. که مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.یکی از ویژگی های پروفیل این است.که دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ می باشد.

کاربرد:

واتراستاپ درز انقطاع یک از انواع واتراستاپ ها است. که مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.یکی از ویژگی های پروفیل این است.که دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ می باشد.واتراستاپهای درز انقطاع یک از انواع واتراستاپ ها است. که مخصوص درزهای انقطاع در کف سازه های آبی با برنامه ریزی قطع بتن و یا به صورت فورس ماژور برای قطع بتن استفاده می شود.یکی از ویژگی های پروفیل این است.که دارای نصب بسیار آسان بر روی بتن بدون نیاز به داشتن مهارت های خاص جهت تنظیم و نصب واتراستاپ می باشد.****